Skip to main content

Barnerettsekspert kritiserer myndighetens håndtering av Hasan-saken

Barnerettsekspert Kirsten Sandberg holdt appell for Mustafa Hasan foran Stortinget søndag 29. oktober.

Barnerettsekspert Kirsten Sandberg holdt appell for Mustafa Hasan foran Stortinget søndag 29. oktober. 

Foto: KARL BRAANAAS

Professor mener myndighetene for ofte lar barn betale for foreldrenes synder. UNE mener barnets beste alltid tas hensyn til. 

– Barnets beste har stor vekt i lovverket, men likevel sender myndighetene Mustafa Hasan ut av innvandringsregulerende hensyn. Det er vanskelig å forstå at de kan være sterke nok til å gå foran barnets beste i dette tilfellet. 

Dette sier Kirsten Sandberg, professor i juss ved Universitetet i Oslo (UiO) og forsker på barnerett. 

– Myndighetene lar i for stor grad lar barn betale for foreldrenes synder. Moren oppga uriktige opplysninger, ikke Hasan selv, sier hun.

Har blitt myndig

Mustafa Hasan ble myndig i august og beskyttes dermed ikke lenger som barn i lovverket. Likevel mener Sandberg at når han har fått bo i landet midlertidig siden han var seks år, så bør det tas hensyn til:

– I alle år frem til nå har han vært et barn som skal være beskyttet av barnekonvensjonen og ha sine rettigheter. Man trenger ikke å bo i landet så lenge som Hasan har gjort, for at dette skal ivaretas.

Sandberg mener at dette ikke bare gjelder for barn som kommer hit med foreldrene, men også for barn som kommer alene og ikke får opphold lenger enn til 18-årsdagen. 

– Midlertidigheten skaper et uforutsigbart liv for barna, og det er skadelig. Myndighetene klarer ikke å se slike saker fra barnas perspektiv. Det er saken til Mustafa et eksempel på.

Psykolog: – Et slag 

Psykolog Marianne Opaas fra Sandvika forsker på traumer og tvungen migrasjon i Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS). Hun mener det kan oppleves som en stor påkjenning for barn å vokse opp med et utkastelsesvedtak hengende over seg.

– Det er dramatisk. Jeg tenker det er et slag for deres følelse av verdi som menneske å ikke være ønsket i det landet man har vokst opp, sier hun.

Opaas har forståelse for at myndighetene har vanskeligheter med å regulere innvandringen, men hun mener de må ta vare på menneskene som først har kommet inn og vært her over tid. 

– Det er veldig ødeleggende å sende ut barn som har vært her hele sitt liv. På generell basis vil jeg tro det kan gi opphav til sterk angst og depresjon.

Vi vet det er tøft for flyktninger å komme hit, men forhåpentligvis kommer mange av dem til noe bedre og tryggere. I dette tilfellet blir det omvendt.
Marianne Opaas, psykolog

Psykologen påpeker at flyktninger som kommer til et nytt land ikke har lært kodene, og kanskje ikke har ressursene og kunnskapene som skal til for å fungere i det nye samfunnet.

– Vi vet det er tøft for flyktninger å komme hit, men forhåpentligvis kommer mange av dem til noe bedre og tryggere. I dette tilfellet blir det omvendt.

Hevder barna oftest får bli 

Utlendingsdirektoratet (UDI) som først avslo søknaden til Mustafa Hasan, ønsket ikke å svare på kritikken fra Sandberg, men henviser videre til klageorganet Utlendingsnemnda (UNE). 

Marianne Granlund, utlendingsnemnda UNE, mener barnets beste skal tas hensyn til i alle utlendingssaker.

Marianne Granlund, utlendingsnemnda UNE, mener barnets beste skal tas hensyn til i alle utlendingssaker. 

FOTO: UNE

Marianne Granlund, avdelingsleder i UNE, hevder at medfølgende barn og deres familie får oppholdstillatelse i de fleste tilfeller – dersom barnet vært i Norge mer enn 4,5 år og gått ett år på skole. 

«Hensynet til barnets beste skal være grunnleggende i alle utlendingssaker, også i vurderingen av om opphold kan gis på humanitært grunnlag. Andre hensyn kan likevel være avgjørende. I saker som gjelder opphold på humanitært grunnlag, så pålegger reglene oss å avveie hva som er til barnets beste og de sterke menneskelige hensynene i en sak opp mot innvandringsregulerende hensyn», skriver hun. 

SAMLESIDE: Les alle sakene om Mustafa Hasan her

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.