Det var med forbauselse at jeg på tur mellom Solli parkering og Myggheim forleden kunne observere anleggsmaskiner og sprengningsarbeider som innebærer betydelige naturinngrep samt utvidelse av veien.

Ikke alle vil ha «motorvei» til Myggheim …