I samme utgave har 1. nestleder i partiet et innlegg der han hevder Bærum er en aktiv og klimaklok kommune. Vi i Bærum SV kunne ikke vært mer uenig.

Bakgrunn:

Vi trenger ikke ny motorvei for å få flere over på sykkel. Vi trenger sykkelveier. Det kan vi få langt rimeligere og raskere ved å bygge bare sykkelveien, uten å bygge for privatbilen samtidig.

Det er mye bra i den vedtatte sykkelstrategien, men det er synd at Høyre fikk kalde føtter og ikke kunne stå for 20 prosent sykkelandel i hele kommunen slik blant annet SV ønsket, og slik det sto i forslaget som ble lagt ut til behandling i kommunestyret, men i stedet vedtok 20 prosent kun for områder med bymessig karakter.

Hvilke områder Høyre mener dette gjelder, har jeg til gode å se noe godt svar på.

Bærum SV vil ha flere over på kollektivtransport. Det vil vi gjøre ved å få fortgang i utbyggingen av Fornebubanen, legge press på fylket for en omlegging av sonestrukturen slik at hele Bærum kommer i samme takstsone, og jobbe for bedre kollektivtilbud på tvers.

Tog og T-bane må få flere avganger for å være et attraktivt og effektivt alternativ til privatbilen. Det er ikke mulig i dag fordi kapasiteten i sentrumstunnelene er sprengt. Da er det her vi må bruke pengene, ikke på ny E18.

Å bruke milliarder av kroner på ny E18 som vil påføre folk et skyhøyt bompengetrykk uavhengig av om de bruker veien eller ikke, og uten å ha alternativene på plass er ikke klimaklokt og gir minimalt med håp for fremtiden. Det er mer av det vi allerede vet ikke virker.

Da lyder det hult når Høyre skryter av sin klima- og miljøplan, men stemmer ned forslag om å gjøre Bærum kommune til en nasjonal pådriver for å redusere klimautslipp, legge til rette for at innbyggerne får reelle muligheter til å gjøre gode klimavalg, prioritere utbygging og vedlikehold av sykkelveier foran bilveier, årlige klimabudsjett og bilfrie områder. Fine ord er ikke nok. Fremtidshåpet ligger i den praktiske politikken.

Der imponerer ikke Høyre.