Skip to main content

Ber om innspill til evaluering av politiet etter moskéangrepet

Anja Dalgaard-Nielsen leder utvalget som skal evaluere hvordan politiet og PST håndterte terrorhendelsen mot Al-Noor-moskeen på Skui i august.

Anja Dalgaard-Nielsen leder utvalget som skal evaluere hvordan politiet og PST håndterte terrorhendelsen mot Al-Noor-moskeen på Skui i august.

Foto: Eva Groven/Privat

Utvalget som skal evaluere politiets og PSTs håndtering av terrorangrepet mot moskeen på Skui skal være ferdig med sin evaluering i mai.

Det er den danske terrorforskeren Anja Dalgaard-Nielsen (47) som leder evalueringen av politiets og PSTs håndtering av terrorhendelsen 10. august i fjor.

Dalgaard-Nielsen forteller at utvalget, som ble utnevnt få uker etter angrepet, er godt i gang med jobben ut ifra mandatet de ble gitt i slutten av august.

– Mandatet går ut på å vurdere og evaluere trusselen og hvordan politi og PST håndterte hendelsen. Det går på tipshåndtering, trusselvurderinger og hvordan den operative innsatsen fungerte. Det er blant annet offentlig kjent at PST mottok tips om gjerningspersonen året før dette skjedde. Det er et tydelig fokus på læring etter en slik hendelse, og vi skal se på hva som gikk bra og hva som kan læres etter denne trusselen, forteller hun og tilføyer:

– Vi skal sette lys på noen av de dilemmaene som oppstår i en slik sak. I dag har man også et kappløp mot sosiale medier. Hvor mye skal man kommunisere med befolkningen underveis uten å skape unødvendig frykt? 

Til daglig er Dalgaard-Nielsen sjef for Institut for Strategi ved Forsvarsakademiet i København. Hun er i tillegg professor II ved Senter for risikostyring og samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger. Tidligere har 47-åringen blant annet vært avdelingsdirektør i danske PET. Dalgaard-Nielsen forsker i emnene terrorisme, terrorbekjempelse, ledelse og strategi.

Vil høre fra flere

I arbeidet sitt ønsker utvalget å snakke med flest mulig som kan tilføre evalueringen kunnskap fra alle sider.

– Vi har henvendt oss til en rekke personer og organisasjoner som har vært berørt av denne hendelsen. Men vi når ikke alle. Derfor ønsker vi at alle som føler de sitter med perspektiver, synspunkter eller opplevelser om denne hendelsen tar kontakt med oss. Det er viktig i et demokratisk samfunn at alle slipper til i en evaluering, sier Dalgaard-Nielsen.

Som eksempler peker hun på at det kanskje finnes stemmer samfunnet for øvrig og fra grupper som potensielt er mål for høyreekstreme trusler som så langt ikke har nådd utvalget.

Komplekst område

Fortsatt har de noen måneder igjen før evalueringens siste punktum settes.

– I november startet vi arbeidet. Vi har fått seks måneder på oss til å fullføre arbeidet, så i mai skal vi være ferdige, sier Dalgaard-Nielsen.

I tillegg til henne, består utvalget av seks andre (se faktaboks) personer med ulik erfaring.

– Det er et kjempeprivilegium å få jobbe med denne type evaluering i et team med så bred og variert erfaring. Dette er et område som er veldig komplekst og vi kommer til å støte på noen store valg vi må ta underveis, mener utvalgslederen.

Utvalget er nedsatt av politidirektør Benedicte Bjørndal, PST-sjef Hans Sverre Sjøvold og politimester i Oslo, Beate Gangås.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.