Skip to main content

Tingretten: Jobber med Manshaus-mandatet

Asker og Bærum tingrett jobber nå med å oppnevne to sakkyndige som skal undersøke om Philip Manshaus var strafferettslig tilregnelig 10. august.

Foto: JOAKIM S. ENGER

Før terror- og drapssiktede Philip Manshaus (21) skal i retten skal det vurderes om han er strafferettslig tilregnelig. Nå rigger Asker og Bærum tingrett undersøkelsene. 

Mens det er Oslo tingrett som gjennomfører fengslingsmøtene om varetekt og isolasjon, og som oppnevnte bistandsadvokat for den drepte stesøsteren, skal rettssaken mot Philip Manshaus etter normal praksis gå i Sandvika.

Også arbeidet rundt den judisielle observasjonen styres fra Sandvika.

– Vi fikk inn saken om dette sist fredag, bekrefter sorenskriver Kristin Jahre Ramm.

Pusser på mandatet

Sentralt i mandatet som styrer de sakkyndiges vurderinger, står spørsmålene om Philip Manshaus var psykotisk på gjerningstidspunktet, samt om evnenivået hans. Dette har også politiadvokat Pål-Fredrik Hjort Kraby bekreftet overfor Budstikka.

Hvis Manshaus skulle ha en IQ på under 55 kan han ikke straffes, det kan han heller ikke hvis han var psykotisk eller bevisstløs på gjerningstidspunktet.

Kristin Jahre Ramm er sorenskriver i Asker og Bærum tingrett.

Foto: Knut Bjerke

Mandatet kan også inneholde andre spørsmål som de to sakkyndige skal prøve å få svar på, og dette er noe påtalemyndigheten, bistandsadvokater og forsvarer gir innspill til retten om. 

Forsvarer ga innspill

Budstikka er også kjent med at forsvarer Unni Fries fredag var i dialog med tingretten for å gi sine innspill om de sakkyndiges mandat til den judisielle undersøkelsen.

Det er også mulig å ha med i mandatet om den siktede på handlingstidspunktet var i nærheten av en psykose, eller sterk psykisk utviklingshemning. I noen tilfeller kan dette gi lavere straff enn normalt. 

Forsvarer Unni Fries har gitt retten sine innspill om de rettssakkyndiges mandat.

Foto: Knut Bjerke

Partene kan også komme med forslag på hvem som skal være sakkyndige, og hvor mange det skal være. Som oftest er det to psykiatere eller psykologispesialister som gjør undersøkelsene.

Philip Manshaus har sagt ja til å delta i disse undersøkelsene.

Ikke aktører fra rettskretsen

Selv om Asker og Bærum tingrett har oppgaver i den rettslige prosessen, har Oslo politidistrikt ikke fulgt vanlig praksis for oppnevning av bistandsadvokater.

Asker og Bærum tingrett har en liste over faste bistandsadvokater og forsvarere. Disse brukes hvis ikke klientene selv har egne ønsker om hvem de vil ha juridisk hjelp fra. 

I denne saken står hverken forsvarer eller bistandsadvokater på denne listen.

Philip Manshaus (21) med sin forsvarer Unni Fries i det første fengslingsmøtet.

Foto: Knut Bjerke

Mandag 9. september går de fire første ukene i varetekt ut. Manshaus ble første gang fengslet med begrunnelsene fare for bevisforspillelse og gjentagelser.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.