Skip to main content

Manshaus får ikke mobiltelefonene sine tilbake

Philip Manshaus får ikke utlevert to av mobiltelefonene politiet tok i beslag etter drapet og moskeskytingen 10. august 2019.

Philip Manshaus får ikke utlevert to av mobiltelefonene politiet tok i beslag etter drapet og moskeskytingen 10. august 2019. 

Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kontakt med Philip Manshaus kan bli et viktig bevis i fremtidige straffesaker mot den terrordømte Bærumsmannens støttespillere, mener politiet. 

Ringerike, Asker og Bærum tingrett har gitt politiet medhold i å opprettholde beslaget av to mobiltelefoner som tilhører draps- og terrordømte Philip Manshaus. 

24-åringen fra Eiksmarka ble i 11. juni 2020 dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år, for drapet på stesøsteren Johanne Zhangjia Ihle-Hansen og angrepet på Al Noor Islamic Centre på Skui.

Kan brukes mot støttespillere 

Etter at dommen ble rettskraftig har politiet utlevert en harddisk og en minnepinne tilbake til Manshaus, som ble beslaglagt i forbindelse med etterforskningen.

25. september begjærte Oslo politidistrikt tingretten om opprettholdelse av beslag av to mobiltelefoner som tilhører Manshaus, samt speilkopier av beslaglagt elektronisk materiale. 

I begjæringen viser påtalemyndigheten til Manshaus' politiske motiver for ugjerningene, og at han kan ha hatt kontakt med andre som har blitt inspirert av ham. Påtalemyndigheten mener bevis for kontakt med Manshaus kan være av betydning i fremtidige straffesaker mot eventuelle støttespillere.

Politiadvokat Hilde Strand og forsvarer Audun Beckstrøm fotografert under et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Førstnevnte har underskrevet begjæringen om å opprettholde beslaget av Philip Manshaus' to mobiltelefoner.

Politiadvokat Hilde Strand og forsvarer Audun Beckstrøm fotografert under et fengslingsmøte i Oslo tingrett. Førstnevnte har underskrevet begjæringen om å opprettholde beslaget av Philip Manshaus' to mobiltelefoner. 

Foto: Trine Jødal

Politiet har sikret informasjon fra beslaget i den grad det har latt seg gjøre, men mener den teknologiske utviklingen vil gi muligheter for at de kan hente ut mer informasjon fra de beslaglagte telefonene på et senere tidspunkt. 

Vil ha telefonene tilbake 

Forsvarer Audun Beckstrøm har på vegne av Manshaus bedt om at beslaget ble utlevert til klienten.

Forsvareren mener mobiltelefonene ikke kan sees å stå i noen annen stilling enn harddisken og minnepinnen politiet allerede har utlevert. Videre mener Beckstrøm at beslaget ikke kan opprettholdes fordi det kan tenkes brukt i straffesaker mot andre. 

Beslaglagt på ubestemt tid 

Tingretten gir politiet rett i at en utlevering av beslaget vil kunne begrense deres muligheter for å avdekke og retteføre alvorlig kriminalitet.

«I tillegg til bruk i straffesaker mot andre enn Manshaus kan ytterligere informasjon fra de beslaglagte gjenstandene også tenkes å utgjøre bevis i en sak om prøveløslatelse eller forlengelse av forvaringstiden.», står det i kjennelsen.

Det er ikke fastsatt en frist for hvor lenge beslaget kan opprettholdes.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.