Skip to main content

Dømt til 21 års forvaring for drap og terror

Philip Manshaus (22) er dømt til 21 års forvaring.
Philip Manshaus (22) er dømt til 21 års forvaring.
Foto: NTB scanpix

Philip Manshaus (22) er dømt til tidsubegrenset straff etter drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen (17) og angrepet på Al-Noor-moskeen. 

Den enstemmige, 43 sider lange dommen ble lest opp i Asker og Bærum tingrett fra klokken 10.00 torsdag. 

Retten har funnet 22-åringen fra Eiksmarka skyldig for drapet på stesøsteren og angrepet på Al-Noor Islamic Centre på Skui 10. august 2019. Han ble torsdag dømt til 21 års forvaring, med en minstetid på 14 år. Straffen er i tråd med aktors påstand

22-åringen er videre dømt til å betale erstatning til de fornærmede i saken – Johannes Zhangjia Ihle-Hansens mor, samt de tre personene som befant seg i Al-Noor-moskeen under angrepet. 

Tingrettsdommer Annika Lindström fastslo at retten ikke finner noen formildende omstendigheter i saken. 

Ble avbrutt 

Philip Manshaus nektet å ta stilling til dommen, etter at den var blitt lest opp for ham. Han ville hverken vedta eller anke dommen på stedet.

– Det ville vært en formell legitimering av domstolene, som ikke erkjenner det europeiske folks rett til å forsvare seg, sa Manshaus. 

Dommer Annika Lindström brøt inn og spurte om det betydde at han tok betenkningstid. Da Manshaus var i ferd med å begynne på en ny politiske tirade, ble han på nytt avbrutt av dommeren. I samråd med forsvarer Unni Fries ble det formelt protokollert at han tok betenkningstid. Dette innebærer at han må ta stilling til dommen innen ankefristen utløper om 14 dager. 

– Var tilregnelig

Forsvarer Unni Fries mener det er så stor usikkerhet knyttet til hvor vidt Manshaus var tilregnelig at han burde frifinnes. På spørsmål om hvordan hun stiller seg til at Asker og Bærum tingrett kom til en annen konklusjon, svarer forsvareren: 

– Vi har prosedert saken på den måten vi mener er riktig, og påpekt de momentene vi mener har betydning og hvilken betydning de skal ha. Vi registrerer at retten har kommet til en annen konklusjon. 

I dommen kommer det frem at tingretten ved vurderingen av tilregnelighetsspørsmålet har vektlagt de sakkyndiges konklusjon og forklaringer i retten, sammenholdt med de øvrige bevisene i saken.

Tingrettsdommer Annika Lindström minnet om at retten skal vurdere om Manshaus var psykotisk på tidspunktet for de straffbare handlingene, og om symptomene ved en eventuell psykoselidelse var så alvorlige symptomer at han «var uten evne til å vurdere sitt forhold til omverdenen».

De rettspsykiatrisk sakkyndige hadde elleve samtaler med Manshaus, som fant sted i perioden mellom 7. september og 19. november. 

– Tiltalte har vært grundig utredet, og den sakkyndige erklæringen bygger på et meget godt faktagrunnlag, leste tingrettsdommer Annika Lindström fra dommen. 

«En ren henrettelse»

Retten mener drapet på Johanne Zhangjia Ihle-Hansen var planlagt, og alene kvalifiserer til fengsel i 19 til 20 år.

Tingrettsdommer Annika Lindström viser til at Manshaus skjøt fire skudd mot stesøsteren, mens hun lå forsvarsløs i egen seng. I dommen karakteriseres drapet som «en ren henrettelse».

Dette, samt at stesøsterens etnisitet var motivet for drapet, er skjerpende momenter i saken, påpekte dommeren.

Gjentagelsesfare

Aktor Johan Øverberg sier påtalemyndigheten er fornøyd med at Manshaus dømmes i tråd med påtalemyndighetens påstand.  

I sin prosedyre sa Øverberg at det ikke er tvil om at det foreligger fare for at Manshaus vil kunne begå nye, alvorlige voldshandlinger. Dette er et vilkår for å kunne dømme noen til forvaring (se faktaramme). 

De tre rettspsykiatrisk sakkyndige mener også det er høy risiko for at Manshaus vil kunne begå voldshandlinger i fremtiden. I retten fastholdt de sin konklusjon, som innebærer at Manshaus er strafferettslig tilregnelig og kan straffes for ugjerningene. 

17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept i sin egen seng av Philip Manshaus lørdag 10. august.

17 år gamle Johanne Zhangjia Ihle-Hansen ble drept i sin egen seng av Philip Manshaus lørdag 10. august.

FOTO: PRIVAT

Ba om frifinnelse

Forsvarer Unni Fries prosederte mot sin egen klient da hun nedla påstand om at Manshaus måtte frifinnes.

– Det hadde vært enkelt for meg å slå meg til ro med de sakkyndiges konklusjon, når klienten også ønsket det, uttalte hun til Budstikka etter rettssaken. 

Hun beskrev beslutningen om å be om frifinnelse for Manshaus som en plikt og et samvittighetsspørsmål.

Philip Manshaus' forsvarere, Unni Fries og Audun Beckstrøm, ba om frifinnelse for sin klient.

Philip Manshaus' forsvarere, Unni Fries og Audun Beckstrøm, ba om frifinnelse for sin klient. 

Foto: TRINE JØDAL

Forsvareren minnet samtidig om at dersom retten mener det samme, og at Manshaus dermed ikke skal straffes, kan han dømmes til tvunget psykisk helsevern.

– Hvis så skjer, dømmes han til det for å beskytte samfunnet mot en ny voldshandling, uttalte Fries i prosedyren.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.