Skip to main content

Aktor vil dømme Philip Manshaus til 21 års forvaring – forsvarer ber om frifinnelse

Aktor mener lovens strengeste straff er det riktige for 22 år gamle Philip Manshaus, som er tiltalt for å ha drept stesøsteren sin før han gikk til angrep på al-Noor-moskeen på Skui. Forsvarer Unni Fries mener klientes ikke var tilregnelig, og derfor skal frifinnes.

Aktor mener lovens strengeste straff er det riktige for 22 år gamle Philip Manshaus, som er tiltalt for å ha drept stesøsteren sin før han gikk til angrep på al-Noor-moskeen på Skui. Forsvarer Unni Fries mener klientes ikke var tilregnelig, og derfor skal frifinnes.

Foto: Lise Åserud/NTB scanpix

Aktor Johan Øverberg la ned påstand om at draps- og terrortiltalte Philip Manshaus (22) skal dømmes til 21 års forvaring med en minstetid på 14 år. Forsvarer Unni Fries mente Manshaus skal frifinnes.

Det kom frem under prosedyrene i Asker og Bærum tingrett onsdag formiddag.

Slik var onsdagens prosedyrer i retten.

Aktor Johan Øverberg ba om at Philip Manshaus (22) dømmes til 21 års forvaring for overlagt drap på Johanne ZHangjia Ihle-Hansen (17) og terrorhandling etter angrepet på Al-Noor-moskeen.

Han sier forvaring har til hensikt å beskytte samfunnet mot ny, alvorlig kriminalitet.

– Det kan bare idømmes når normal og tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne samfunnet, sier Øverberg.

Han sier det ved vurderingen skal legges vekt på det begåtte lovbruddet, sammenholdt med lovbryterens atferd og sosiale funksjonsevne.

– Det må også være en nærliggende gjentakelsesfare, sier aktor.

– Klare ord

Aktor mener det ikke er tvil om at det foreligger gjentakelsesfare.

– Han (Manshaus) håper han får gjort mer skade. Det er hans klare ord. Han sier dette selv om han vet han risikerer meget streng fengselsstraff og eventuelt forvaring. Det er sjelden man får så klare ord for pengene, sier Øverberg.

– Tiltalte er 22 år, men likevel en voksen mann. Han har vist at han kynisk kan ta liv for å oppnå sine mål, sier han videre.

Videre sier aktor at Manshaus selv har avvist at han vil endre sine oppfatninger under hovedforhandlingen.

– Han vil fremdeles bruke vold hvis han får muligheten til det. Hensynet til vern av samfunnet tilsier forvaring.

– Ingen formildende omstendigheter

Aktor viser til at terrorhandling har en strafferamme på 21 år.

– Det foreligger ingen formildende bestemmelser slik jeg ser. Ingen anger, tvert imot. Han har forklart seg om de faktiske forhold, men ingen straffeskyld.

Aktor Johan Øverberg sier drapet på Johanne isolert sett tilsier fengsel i 19-20 år. I tillegg kommer terrorhandling i form av overlagt drapsforsøk på flere personer.

– I vår sak er det snakk om i alt tre fornærmede. Det er en terrorhandling. Det er utført i et ledd for planlagt terrorhandling, med et ønske om å drepe så mange som mulig, sier han.

Trosset klientens ønske

Forsvarer Unni Fries la ned påstand om at Manshaus skal frifinnes

– Jeg mener det er mer enn ideologi som motiverer handlinger. Jeg er uenig med de sakkyndige, som mener at det ikke er en oppvåkning eller privat i hans reaksjon. Haugerud (en av de sakkyndige) sier det fremstår ikke som en åpenbaring. Jeg mener det er tvert imot det det gjør, sier forsvareren og fortsetter:

– 2. august får han en åpenbaring. Han blir utpekt av Tarrant. Det er en helt privat følelse for å beskytte seg og sine. Jeg mener det er mer enn en subkulturell ideologi. Han mister kontrollen over sine tanker, følelser og handlinger.

Forsvareren sier Manshaus mister sin evne til en realistisk vurdering av sin omverden og «mister seg selv» denne dagen.

– Alle momentene jeg har pekt på nå, gjør meg urolig. Det gjør at jeg prosederer mot min klient og mot de sakkyndige. Det er for mange ting som vekker min uro om Philip Manshaus kan være utilregnelig. Den uroen er for stor til å la ligge, sier Fries, før hun kommer til sin konklusjon:​

Helt kort mener jeg at Philip Manshaus må frifinnes.

Forsvareren minner om at dersom retten mener han er utilregnelig, og ikke skal straffes, kan han dømmes til tvunget psykisk helsevern.

– Hvis så skjer, dømmes han til det for å beskytte samfunnet mot en ny voldshandling, sier Fries.

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.