Hvis de går ut med jevne mellomrom, vil vi anbefale hørselvern mot trafikken, som forurenser noe kraftig.

For miljøets skyld er det planlagt en vei delvis under bakken, for å redusere forurensningen for bygdenes innbyggere. Trafikken minsker hvert år, så det er ikke for å øke belastningen den skal bygges, det er for å få frem buss og sykkel på en rask og trygg måte.

Biler blir jo ikke ønsket inn til Oslo, mesteparten skal jo gjennom byen. Gjennomgangstrafikken er en stor belastning for E18 gjennom Asker og Bærum.

Vi skal ikke ha noe annet enn det som Oslo har bygd for å bli kvitt gjennomgangstrafikken, nemlig tunneller forbi tettstedene.

Les MDGs innlegg: Høyre avlyser miljøkampen