Anmeldt for miljøkriminalitet i Lommedalen

TRUET SOPP: Klengekjuke er en truet art som står på Norsk rødliste. Denne ble funnet på et stokk i Lommedalen. BEGGE FOTO: NOA

TRUET SOPP: Klengekjuke er en truet art som står på Norsk rødliste. Denne ble funnet på et stokk i Lommedalen. BEGGE FOTO: NOA

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus (NOA) ber nå politiet ta affære etter at en truet art ved Vensåsseter i Lommedalen er ødelagt.

DEL

I januar fant NOA truede arter i gammel skog ved Vensåsseter og registrerte dem i artskart. Bærum kommune hadde vedtatt flathugst i området, noe NOA påklaget og fikk midlertidig stanset. En måned senere returnerte NOA til området.

– Vi var på befaring med skogeier og Fylkesmannen i Oslo og Akershus, og påviste de artene som var mulig å se på tross av snøen. Da ble det påvist klengekjuke på en stokk, sier styreleder Gjermund Andersen i NOA.

Soppen klengekjuke står på Norsk rødliste for naturtyper, som betyr at den både er sårbar og i fare for å dø ut. Da NOA litt senere dro tilbake til Lommedalen var stokken med klengekjuke fjernet.

– Det er påfallende at denne stokken, som ligger langt fra hytter og hus og skiløype, nå er fjernet, fortsetter Andersen.

LES OGSÅ: Naturvernforbundet vil stoppe skiløype-planer

Anmeldt til politiet

HÅNDSAG: NOA hevder det er brukt håndsag på stokken med klengekjuke.

HÅNDSAG: NOA hevder det er brukt håndsag på stokken med klengekjuke. Foto:

Naturvernforbundet i Oslo og Akershus har anmeldt forholdet til politiet og Økokrim.

– Ødeleggelse av levestedene til truede arter er alvorlig, fastslår styrelederen.

Hvem som har tatt bort stokken med klengekjuke er foreløpig uvisst.

– Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet en klage på en hugsttillatelse etter skoglovens markaforskrift, hvor vi har sagt at den forekomsten av klengekjuke ikke skal røres, sier seniorrådgiver Erik Edvard Foss i landbruksavdelingen hos Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Advarer mot denne

Viken skog, som skal utføre hugsten i området, har heller ikke noe godt svar.

– Vi har ingen formening om hva som har skjedd. Vi har ikke satt i gang noe hugst der, og det vil antageligvis ikke skje før vinteren 2018, sier skogbruksleder Kaj Jørgensen i Viken skog.

Artikkeltags