– Vi vil egentlig overhodet ikke sette barn i fengsel. Men vi ønsker virkemiddel som fungerer for unge gjengangere. Det er fælt å si det, men nå venter vi på at enkelte skal bli 18 år så vi kan fengsle dem for det straffbare de gjør, sier Ann-Gørild Kjeldsen, leder for Kriminalitetsforebyggende seksjon enhet vest i Oslo politidistrikt.

Uttalelsen kom i forrige uke, da Kjeldsen holdt en orientering om ungdomsvold for politikerne i komiteen for oppvekst i Asker. Politikerne ba om å bli orientert etter to alvorlige knivepisoder blant ungdom på Borgen i vår.

I mars ble en 22-åring stukket ned og hardt skadet i en leilighet i Fredbos vei.

Fire mindreårige fra Asker ble etterpå pågrepet, to av dem var under 15 år. 

I mai gikk to 15-åringer løs på hverandre med kniv ved Borgen ungdomsskole.

Allerede i april i år var det registrert flere personer under 18 år i voldsstatistikken for Asker enn i hele fjor til sammen.

– Vi har en uheldig utvikling. Vi ser svært alvorlig på at mange flere unge går med kniv, og at de tør å bruke den, sa Kjeldsen.

 

– Krim i ren gangsterstil

Syv unge under 18 år fra Asker er hittil i år anmeldt for bruk eller besittelse av kniv. Det er 27 registrerte tilfeller av vold eller trusler. 19 av dem dreier seg om fysisk vold.

Kjeldsen frykter dessuten store mørketall, Ungdata-undersøkelsen viser at mange unge velger ikke å anmelde vold og trusler.

– De fleste skikker seg vel her. Men dem vi sliter med, sliter vi virkelig med, fortalte Kjeldsen til politikerne, som særlig var opptatt av situasjonen på Borgen.

– Vi snakker om en gruppe det er knyttet stor bekymring til. De er få, men de står for alvorlig krim i ren gangsterstil. Det blir mer og mer alvorlig, sa polititoppen.

Hun fortalte at Borgen-ungdommene utgjør en kjerne tett knyttet til hverandre. Flere av dem har småsøsken på full fart i samme kriminelle retning.

– Stikker fra institusjoner

Kjeldsen roste det tette samarbeidet politiet har med barnevernet. Men hun pekte på at prinsippet om frivillighet og lang saksbehandlingstid kan være problematisk for kriminelle fra 15 til 18 år.

– Hvis en ungdom ikke får reaksjon umiddelbart, oppleves det ikke som en reaksjon, sa Kjeldsen, som trakk frem at unge «verstinger» i mindre grad enn før respekterer myndighetspersoner.

– Vi er nødt til å tenke nytt for å få bukt med problemet, for eksempel ved å fengsle, sa Kjeldsen.

LES OGSÅ: Vil gjøre det lettere for barnehager å melde fra til barnevernet

– Oppfører seg som er småkonger

Ifølge Kjeldsen er ordningen med ungdomsfengsel altfor begrenset i dag, med fire plasser på Eidsvoll og fire plasser i Bergen.

– Det er for lite. Fra åpne institusjoner stikker de av, disse ungdommene oppfører seg som småkonger. Og vi har ikke noe midt mellom institusjon og fengsel. Vi må klare å ta tak i dette for å snu trenden, sa Kjeldsen.

– Svært bekymringsfullt

Det var May Britt Myklebust (Ap), som sitter i komiteen for oppvekst i Asker, som ba om en statusrapport om ungdomsvold.

 

– At politiet ikke har ikke kontroll på hvordan de skal håndtere stadig flere voldssaker, er svært bekymringsfullt, sier Myklebust.

– Støtter du politiets utspill om å fengsle voldsmenn under 18 år?

– Her må det først og fremst jobbes knallhardt med forebygging. Men vi kan ikke bare fotfølge kriminelle og ta på dem med silkehansker hvis de fortsetter å begå grov kriminalitet. Jeg ønsker meg mer fakta om effekten av og erfaringene med ungdomsfengsel, sier Myklebust.

Etterlyser grundige vurderinger

– Jeg deler politiets bekymring for utviklingen. Det er bekymringsfullt at det er blitt flere tilfeller av grov vold blant unge, sier Håvard Espelin (H), som leder komiteen for oppvekst i Asker.

– Men det er en realitet at det er slik. Og da må vi se på hvordan det skal håndteres, sier Espelin.

– Støtter du politiets utspill om å fengsle voldsmenn under 18 år?

– Jeg har ingen formening om bruk av ungdomsfengsel. Det må gjøres overordnede, grundige vurderinger før vi eventuelt tar det i bruk, sier Espelin.

Ungdom, vold og straff

Du må være 15 år for å kunne bli straffet i Norge. For unge mellom 15 og 18 år er det egne regler for straff, i regi tett samarbeid mellom konfliktråd, barnevern, politi og påtalemyndighet.

Ifølge straffeprosessloven, bør personer under 18 ikke fengsles hvis det ikke er særlig påkrevd. Det er to ungdomsfengsel i Norge, på Eidsvoll og i Bergen, med til sammen 8 plasser.

For ungdomsoppfølging og ungdomsstraff må ungdommen selv og foreldrene samtykke til opplegget.

Fylkesnemnda kan gripe inn med tvangsplassering av tenåringer som står bak alvorlig gjentatt kriminalitet.

11. mars ble en 22-åring knivstukket i en leilighet Fredbos vei i Asker. Fire 4 Borgen-gutter under 17 år ble pågrepet og siktet for forholdet.

7. mai slåss to 15-åringer ved Borgen ungdomsskole. Den ene brukte kniv.

 

LES OGSÅ: Oppvekstpolitikerne vil ha eksperthjelp for å løse mobbekrisen i Asker-skolen