– E18 representerer støv, kø og press på lokalveinettet, og mange av våre innbyggere bor innenfor rød støysone – noe som er helseskadelig, skriver Cecilie Lindgren fra Asker Høyre («E18 i vårt nabolag», 1. september).

Hun mener at vi må bygge enda større og enda mer E18 til mange milliarder kroner.

Nåværende E18 ble bygget ut med argument om at man nettopp skulle bli kvitt køer, støv, støy og press på lokalveinettet.

Resultatet har altså blitt: ikke mindre – men mer.

Les også

Det handler om verdivalg mer enn veivalg

Hva med å redusere unødig trafikk, øke kollektivtilbudet, etablere smartere trafikkstyringsløsninger, sette riktig pris på miljøskading, legge til rette for gange, sykkel og andre enkle transportmidler og igangsette holdningspåvirkninger?

Det vil spare penger for stat, fylke, kommune og for hver og en av oss, gi bedre folkehelse og økt trivsel og frigjøre areal til boliger og fellesverdier – kort sagt gi et grønnere og bedre Asker – og? enda lykkeligere innbyggere.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00