Jaja, så var det på’n igjen. Ny vinter ny debatt om skolegudstjenester. Motstanderne trekker sine sverd mot forkynnelse i skolen og ekskluderende opplegg. Forsvarerne blokkerer med verdiformidling, tradisjon og kultur. Hvorfor gidder vi som er imot skolegudstjenester ta det opp hvert år? Fordi vi mener at alle elever skal kunne feire jul og avslutte skolehalvåret i fellesskap. Fordi vi mener at å splitte elevene ut ifra hvem som tror, eller ikke tror, på hvilken Gud er feil og strider mot julens verdier. Fordi det er så viktig at skolen skal være for alle, at vi fortsetter å kjempe mot skolegudstjenester.

Utdanningsdirektoratet oppdaterte den 13. november sin anbefaling av hvordan gudstjenester i skoletiden skal være. De anbefaler nå aktiv påmelding, isteden for aktiv avmelding. Fint og flott, skritt i riktig retning, men er det løser ikke problemet. Elevene blir fortsatt splittet basert på hvem som tror på hva.

Hvorfor ikke ha en felles skoleavslutning? En slutt på skoleåret og en feiring av julehøytiden som alle elevene kan delta på i fellesskap? Jeg mener at i en høytid som handler mest av alt om å ta vare på hverandre, skal ikke elevene bli tvunget til å velge mellom gudstjenester og forkynning av den kristne tro, og et alternativt opplegg. Tradisjon og kultur er viktig, men det skal ikke gå på bekostning av elevene! Skolen skal jo være for alle, ikke sant? 

Jeg vil oppfordre skolene i Asker og Bærum til å ha inkluderende skoleavslutninger som alle kan være med på. Skolen skal ikke dele barna inn i grupper på den måten!