Han ønsker elbilene ut av kollektivfeltet for å slippe å irritere seg over at de kjører forbi ham i køen.
For å kunne godte seg over at de sitter i den samme køen som ham selv. For at ikke noen skal ha noen fordeler han ikke selv har.
I hvert fall ikke med en sexy Tesla, som han egentlig gjerne kunne tenkt seg å kjøpe selv.

Jeg eier en elbil selv. Ikke en sexy Tesla, men en bitte liten men funksjonell Mitsubishi iMiEV.
Når jeg en sjelden gang kjører den inn til Oslo, er det selvsagt praktisk å kunne kjøre forbi køen på deler av strekningen.
Når jeg en enda sjeldnere gang kjører en diselbil inn til Oslo, fryder jeg meg over alle elbilene som suser forbi meg i kollektivfeltet.
Fryder meg over at nullutslipps-kjøretøyer er et reelt alternativ for stadig flere mennesker.
Og gleder meg som en unge over at denne trenden fortsetter, og blir stadig sterkere.

Det norske elbileventyret vekker internasjonal oppsikt. Resten av verden sier «look to Norway».
Vi har vist at vi kan være et godt første marked for ny teknologi i transportsektoren. Vi kan gjøre det igjen.
Snart kommer hydrogenbilene i det kommersielle markedet. Snart kommer nye generasjoner biodrivstoff.
I overgangen til en fossilfri transportsektor kan Norge spille en avgjørende rolle.
Men som regel tar jeg bussen og toget. Toget er fullt. Jeg skulle gjerne hatt sitteplass hver dag.
Og det hadde vært fint om toget gikk enda litt oftere. Jeg kunne selvsagt irritert meg over det. Men fulle tog er en gladsak.
Antall kollektivreisende i Akershus har økt med 42 prosent siden 2007. Fordi tilbudet har blitt bedre og billettene billigere.

Les flere meninger her.

Hvis stadig bedre kollektivtilbud og god tilrettelegging for nullutslipps-kjøretøyer medfører noen misunnelige dieselbilsjåfører, så kan jeg leve med det.
Jeg lover å fortsette å jobbe for et enda bedre kollektivtilbud i regionen, og at insentivene for nullutslippskjøretøy skal bestå i mange år enda.
Fordi vi skal kutte en stor andel av våre klimagassutslipp i transportsektoren.
Fordi ny teknologi trenger forutsigbare rammer.
Fordi Norge som første marked for nye fossilfrie transportløsninger kan ta en avgjørende rolle global sammenheng.

Solveig Schytz,
Venstre, leder hovedutvalg for plan, næring og miljø i Akershus