Transport på fjorden

TIL VANNS: – Bruk av fjorden for persontransport har et betydelig potensial. Økt bruk av sjøtransport har mange fordeler, skriver innsenderen. Her «Prinsen» ved anløp Lysaker for noen år siden.

TIL VANNS: – Bruk av fjorden for persontransport har et betydelig potensial. Økt bruk av sjøtransport har mange fordeler, skriver innsenderen. Her «Prinsen» ved anløp Lysaker for noen år siden. Foto:

Artikkelen er over 5 år gammel

Innspill. Den eneste transportveien med ubegrenset kapasitet og ferdig utbygget infrastruktur ligger tilnærmet ubenyttet, mens fremkommeligheten på land blir stadig forverret.

DEL

Utviklingen av Fornebu møter motstand, da kollektive transportløsninger ikke bygges ut raskt nok til å ta unna veksten. Konsekvensen er redusert fremkommelighet og lavere kvalitet for dem som skal arbeide eller bo på Fornebu.


Utfordringene med befolkningsvekst, kø og forurensning kombinert med langdryge og kostbare prosesser for å bygge ut nødvendig kapasitet på vei og kollektiv er velkjent. Byen vokser i størrelse og utstrekning.

Det er lite av dagens næringsaktivitet i hovedstadsregionen som har direkte nytte av nærheten til fjorden, utover det estetiske og visuelle. Den tradisjonelle sjøbaserte virksomheten med verft og havneaktivitet gjøres om til boliger og kontorer.

Dette betyr ikke at sjøen som ferdselsvei er mindre aktuell. Tvert imot, bruk av fjorden for persontransport har et betydelig potensial. Planutvalget i Bærum behandler nå nye trafikktall som utbyggingen på Fornebu vil føre til. I den anledning har Bærums varaordfører uttalt at han mener de nye tallene understreker behovet for å få på plass gode kollektivløsninger.

Dersom Bærums politikere vil ta i bruk sjøen som transportåre kan de få en fleksibel løsning som raskt kan komme på plass, enten de vil ha satse på båttransport som varig løsning, eller midlertidig til andre, permanente løsninger er realisert.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Ett av de travleste og mest populære eksemplene er Nesoddbåtene, som transporterer ca. 2,5 millioner passasjerer hvert år til og fra Oslo sentrum. Dette har stor positiv effekt på trafikkbildet på land. Skulle de reisende byttet bort båten med bil inn mot sentrum ville det betydd mer kø og redusert fremkommelighet.

Til tross for gode erfaringer med de båtrutene som er på fjorden opplever vi lite engasjement for å utnytte mer av potensialet. Det er nylig offentliggjort 100 tiltak for å øke fremkommeligheten i Oslo-området, det var 100 punkter uten at båt ble nevnt.
Vi i Norled som driver Nesoddbåtene mener det er store muligheter til å avlaste overbelastede veier med flere båtruter. Bruk av sjøen har mange fordeler.

Det aller største fortrinnet er at infrastrukturen er ferdig. Fjorden har ubegrenset kapasitet, uten mer asfalt eller skinner. Det er ikke nødvendig med omfattende reguleringsplaner eller store investeringer. Dette kombinert med sjøtransportens fleksibilitet og skalerbarhet gir en unik kombinasjon, etter vårt syn.

Båtruter kan settes opp og løse et behov så lenge det er nødvendig, for enkelt å legges om hvis alternative løsninger blir utbygd. Båter til Fornebu vil være et godt alternativ frem til annen kollektivtrafikk er utbygget.

For eksempel kan det settes opp båtrute mellom Sandvika og Fornebu (sjøflykaien) i rushtrafikken morgen og ettermiddag. På dagen kan samme båt gå mellom Fornebu og Oslo sentrum (Aker Brygge og/eller Bjørvika).

På denne måten løses to behov på en gang. I rushperioden kan reisende til Fornebu komme seg til og fra via Sandvika som har god tilgjengelighet. Båt til Oslo sentrum gir dem som skal til eller fra møter en behagelig båttur mellom møtestedene. Denne løsningen kan settes i drift i løpet av en måned.

Økt bruk av sjøtransport har mange fordeler. Moderne fartøyer gir minimalt med utslipp, samtidig som båter gir lite støy, ingen veislitasje og har lavere ulykkesrisiko enn veitransport. Sist, men ikke minst gir båt en god reiseopplevelse for passasjerene. Minimalt med stress, ingen kø og vakre naturopplevelser. Reiseundersøkelser fra Ruter bekrefter dette, de mest fornøyde kollektivbrukerne i Oslo er passasjerene på Nesoddbåtene.

Derfor mener vi at båtruter vil bidra positivt for Fornebu spesielt og med mange muligheter i fjorden generelt. Får vi utfordringen med å sette opp båt til Fornebu skal vi raskt få på plass en kollektivløsning som ikke står i kø.

Ivan Fossan,

adm.dir. Norled AS

Artikkeltags