Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 12. desember 2014.

Oljeprisene stuper og vi blir minnet om at alt tar slutt en dag. Det kan skje brått og brutalt, eller vi kan planlegge slik at overgangen til nye næringer skjer gradvis og kontrollert.

Forandringene vil bli store, og både Asker og Bærum vil få merke dem. Begge kommuner har selskaper med dyp involvering i oljerelaterte virksomheter, og en større del av innbyggerne i begge kommuner har sin arbeidsdag knyttet til oljeøkonomien.

Asker og Bærum vil ikke sitte og se på at arbeidsplasser og en hel næring forvitrer. For aller første gang skal offshorenæringen og ordførerne i Asker og Bærum reise til Houston. Der skal de besøke verdens største bransjemesse. Bygge nettverk. Og starte et møysommelig arbeid med å overtale internasjonale bedrifter til å lokalisere seg i Norge, Asker og Bærum. Våre innbyggere besitter unik kompetanse. I stedet for å eksportere denne, ønsker ordførerne at selskaper etablerer seg rundt den ekspertisen vi har.

Når Lene Conradi og Lisbeth Hammer Krog pakker koffertene og reiser til USA i mai neste år, er Stavanger referanse-regionen. I dette distriktet er det bygget en oljenæring som er bastant og som er vel kjent i resten av oljeverdenen.

Det er bransjeorganisasjonen Subsea Valley som organiserer reisen. Næringsklyngen ble etablert i 2010 og samlet det teknologiske undervannsmiljøet på det sentrale Østlands-området; fra Oslo via Bærum og Asker til Drammen, Kongsberg og Notodden. Av de 230 medlemsbedriftene kommer over 30 fra Asker og Bærum.
Det er godt at vi har to fremoverlente ordførere som vil bygge nettverk som skal sikre Asker og Bærum oljearbeidsplasser også når oljeeventyret langs norskekysten er over. Ordføreren i Bærum begrunner deltagelsen på denne måten: «Også vi må løfte blikket, komme oss ut og bli flinkere til å samarbeide med naboene våre og regionen vi er en del av. Reisen til Houston er en del av denne tenkningen».

Det er et første steg på en viktig reise ordførerne legger ut på. Den nye virkeligheten har kommet brått på. Det er godt at våre fremste politikere reagerer.

Les flere meninger her.

I dette perspektivet fortoner dagens debatt om oppmykning av Arbeidsmiljøloven seg relativt nærsynt. Norge står overfor gigantiske utfordringer. Skal landets arbeidstagerorganisasjoner fortsette sitt politiske korstog mot forandring, er vi redd det kan gå ordentlig galt. Vi har arbeidstagere med kompetanse, vi har politisk lederskap med vilje, la oss håpe vi har organisasjoner som forstår situasjonen vi er i.

Dette er Budstikkas lederartikkel fredag 12. desember 2014.