Må lære av feilene

BETENKT: Hilde Vermedal var døden nær med svangerskapsforgiftning på Bærum sykehus for seks år siden. Det er grunn til å spørre seg hva sykehuset lærte av denne hendelsen. FOTO: KARL BRAANAAS

BETENKT: Hilde Vermedal var døden nær med svangerskapsforgiftning på Bærum sykehus for seks år siden. Det er grunn til å spørre seg hva sykehuset lærte av denne hendelsen. FOTO: KARL BRAANAAS

Artikkelen er over 7 år gammel
DEL

Les alt innhold på Budstikka.no – 99 kr for to måneder.

Sykehusenes oppfølging av kvinner under svangerskap har fått stor oppmerksomhet i mediene den siste tiden. Historiene om mangelfull eller feilaktig behandling har dessverre vært mange, og flere har fått fatalt utfall. Også Sykehuset Asker og Bærum har kommet i søkelyset, og bekrefter sannheten i det gamle ordtaket om at én ulykke sjelden kommer alene. Denne gangen handler det imidlertid ikke om hverken ventelistetriksing eller konsekvenser av budsjettkutt, men om feilvurderinger og dårlig kommunikasjon. Altså det vi gjerne kaller menneskelig svikt.

Budstikka
har tidligere skrevet om Elisabeth Bistrup Linnes, som ble innlagt ved Bærum sykehus i 2007 etter at fastlegen hennes hadde observert tegn på alvorlig svangerskapsforgiftning. Hun fikk imidlertid ikke behandling før etter 30 timer, og Bistrup Linnes døde to dager senere. I går fortalte Hilde Vermedal sin dramatiske historie i Budstikka. I 2004 ble hun innlagt på Bærum sykehus med klare tegn på svangerskapsforgiftning. Først dagen etter innleggelsen fikk hun tilsyn av lege, og først da tilstanden forverret seg dramatisk, ble hun satt under behandling. Både mor og barn overlevde, men seks år senere bærer Vermedal fortsatt sterkt preg av hendelsen.

Vi slutter oss
til helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen, som i går innkalte pressen og fortalte at disse og andre hendelser ved det nåværende sykehuset Asker og Bærum er eksempler på en ukultur i helsevesenet. Pasientene blir ikke møtt med den respekt og forståelse de har krav på, fastslo ministeren. Direktør Lars E. Hanssen i Statens helsetilsyn mener at sykehusene ikke er i stand til å lære av egne feil, og at de ikke tar kritikk alvorlig. Blant annet blir ikke rapporter fra helsetilsynet styrebehandlet.

Dette er forstemmende
lesning og ikke akkurat uttrykk for den ydmykhet og yrkesstolthet som man kunne forvente av helsearbeidere. Det mest betenkelige ved sakene på Bærum sykehus, er mangelen på evne til å lære av egne feil. At erfaringer og kompetanse ikke blir videreformidlet. At årsakene til feil ikke blir grundig gjennomgått, slik at feilene ikke skal kunne skje på ny.

De to tilfellene som er omtalt ovenfor, er ikke enestående. Dette er viktig at sykehuset tar inn over seg den kritikken som er kommet fra både helseministeren og Helsetilsynet. Sykehuset selv sier at rutinene er gode. Så lenge menneskelig svikt kan føre til dødsfall, må det likevel være rom for forbedringer. Rutinene må sikre at flere fagpersoner deltar i vurderingen, slik at riktig diagnose kan bli stillet, og adekvat behandling kan bli satt inn på riktig tid.

Artikkeltags