La publikum selv velge

MILJØVENNLIG: For at drosjeeiere og privatpersoner skal kunne velge miljøvennlige kjøretøy, må myndighetene bidra til nok hurtigladestasjoner og biogass-stasjoner. FOTO KARL BRAANAAS

MILJØVENNLIG: For at drosjeeiere og privatpersoner skal kunne velge miljøvennlige kjøretøy, må myndighetene bidra til nok hurtigladestasjoner og biogass-stasjoner. FOTO KARL BRAANAAS

Artikkelen er over 5 år gammel

Elbiler er dagligdags i Asker og Bærum. Ingen steder er tettheten av disse bilene større enn nettopp i vårt distrikt.

DEL

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 17. juli 2012:

For drosjenæringen har andre deler av landet kommet lenger, blant annet i Trondheim. Der pågår det et storstilt prosjekt for bruk av elbiler også i taxinæringen.

Nå skal også drosjer drevet av elektrisitet bli en større del av trafikkbildet i Asker og Bærum. En forutsetning er at de planlagte hurtigladestasjonene er på plass på Asker stasjon, Lysaker stasjon, samt i Sandvika. Det er fylket som frister med to nye løyver, dersom de benyttes til elbiler.

For å sikre elbilens posisjon blant alle diesel- og bensindrevne biler, ønsker Bærum kommune at taxiholdeplassen i Sandvika forlenges med én oppstillingsplass, og at den første plassen alltid forbeholdes elbiler. Dette tiltaket har skapt harme i Asker og Bærum Taxi, mens konkurrenten O-taxi jubler.

Politiske tiltak, som dette initiativet fra fylkeskommunen, forstår vi godt. Men om det hjelper å plassere elbilene først i drosjekøene, er vi mer usikre på.

LES OGSÅ: El-taxi får stå først i køen

Det utvikles nå biler med ulike typer drivstoff som forurenser i forskjellig grad. Som Budstikka tidligere har skrevet, er det ikke lenge siden en biogass-stasjon ble innviet på Billingstad. Biler drevet av dette drivstoffet forurenser heller ikke. Disse bør vel, hvis vi tenker som politikerne, ha forrang i taxikøen i Sandvika? Vi vet nå at på kalde vinterdager blir diesel forsøkt stengt ute fra Oslo. Er det da en tanke å plassere disse bakerst i køen?

Svaret for både biogassbruk og elbruk, er tilgjengelige drivstoffstasjoner. Det viktigste myndighetene kan gjøre, er å tilrettelegge for utbredelse av hurtigladestasjoner og biogass-stasjoner. Da vil flere drosjeeiere og privatpersoner velge drivstoff som ikke forurenser. Forrang i køen virker som et kortsiktig tiltak og lite interessant dersom målet er å øke elbilparken. For en egen elbilfil er vel ikke tanken?

Les flere meninger her

Vi er i ferd med å bli sterkt miljøbevisste. Derfor tror vi miljøvennlige biler vil bli stadig oftere å se på våre veier. Også drosjer. Og da bør det bli slik at publikum kan velge mellom de bilene som er tilgjengelige. Ikke som i dag, at den første i rekken må benyttes.

Diskusjonen om plassering i køen vil bli uinteressant – og drosjeeiere vil selv se at alternativt drivstoff er attraktivt – og innrette seg kommersielt deretter.

Dette er Budstikkas lederartikkel tirsdag 17. juli 2012.

Artikkeltags