Hjertesukk fra Asker

JAKTER PÅ KULTURMINNER: Fylkeskommunen vil starte nye arkeologiske undersøkelser på Brønnøya. Kostnadene må Asker kommune ta. FOTO: KARL BRAANAAS

JAKTER PÅ KULTURMINNER: Fylkeskommunen vil starte nye arkeologiske undersøkelser på Brønnøya. Kostnadene må Asker kommune ta. FOTO: KARL BRAANAAS

Artikkelen er over 5 år gammel

Det kan fort bli kostbart å rydde opp i gamle forsømmelser. Private forslagsstillere ønsker nå en ny reguleringsplan for Brønnøya.

DEL

Dette er Budstikkas lederartikkel torsdag 12. juli 2012:

Dette blant annet for å få en klarhet i hvilke boliger som skal tillates å være helårsboliger og hvilke som forblir hytteeiendommer. Et godt initiativ og nyttig både for grunneiere og kommune.

Nå har fylkeskommunen pålagt Asker kommune å gjøre omfattende arkeologiske utgravinger for å sjekke om det finnes rester etter historisk tid på Brønnøya. Prislapp: ca. 600.000 kroner.
Med loven i hånden kan fylkeskommunen ikke bare kreve arkeologiske undersøkelser. Den skal gjøre arbeidet selv og sender regningen til kommunen. Pristilbudet til Asker avsluttes med denne vennligsinnede hilsenen: «Fylkesrådmannen gjør oppmerksom på at det vil bli krevd forskuddsvis betaling for den arkeologiske registreringen.»

Alt dette for å fornye en regulering på en øy som allerede er endevendt på jakt etter kulturminner. Setter Asker seg imot, blir det ingen ny regulering av Brønnøya.

Asker er befriende klar i sin beskjed til fylkeskommunen: «Vi er veldig skeptiske til om det er nødvendig å gjøre disse utgravningene». «Vi har kjempet mot dette, men fylkeskommunen krever det.» «Vi venter ikke noe som helst». Dette er tre utsagn fra kommunens landskapsarkitekt Grethe Løvald.

Vi har respekt for at samfunnet skal sikre seg minner og informasjon som kaster lys over stedets historie. Brønnøya er tidligere saumfart for arkeologiske minner, men fordi eksisterende reguleringsplan er fra før 1995, skal letearbeidet gjennomføres enda en gang. Dette fordi letemetodene er blir bedre og sikrere.

Les flere meninger her

Kommunen mener det er urealistisk å sende regningen til de private forslagsstillerne og forbereder seg på å betale den selv. Saken havner nå på politikernes bord. Og de er også kommet i en tvangssituasjon. Et nei betyr stopp i planarbeidet, og det er selvsagt ingen tjent med.

Dette er fylkeskommunalt anstaltmakeri som påfører kommunen helt unødvendige kostnader. Når øya tidligere er grundig undersøkt på jakt etter arkeologiske funn, burde det vært nok også for Akershus fylkeskommune.

Dette er Budstikkas lederartikkel torsdag 12. juli 2012.

Artikkeltags