To uker hadde Ramunas Gudas vært i Norge da det gikk galt i Kirkeveien på Haslum i juli i fjor. Under arbeidet med å demontere en heis ble den da 21-årige bygningsarbeideren trukket 15 meter opp til toppen av heissjakten.

Her ble han hengende i tre kvarter med store skader i ryggen og bena. Ramunas ble operert på Ullevål universitetssykehus, der han lå i tre uker før det bar hjem til Litauen.

Det var ille, det som skjedde på Haslum. Ramunas overlevde, men er 70 prosent arbeidsufør og vil være preget av ulykken så lenge han lever. Hadde det ikke vært for dyktige leger på Ullevål, kunne det gått langt verre.

Like ille er det som har skjedd etterpå. Det norske arbeidstilsynet har ikke funnet grunn til å forfølge saken, og Asker og Bærum politidistrikt har henlagt den «etter bevisets stilling».

Hverken byggherren ABBL, den norske hovedentreprenøren eller den litauiske underentreprenøren vil ta ansvar for inkassokravet på 30.000 kroner Ramunas har fått etter operasjonen på Ullevål. 30.000 kroner tilsvarer en gjennomsnittlig årslønn i Litauen.

SAMLESIDE: Alt om heisulykken

Arbeidstilsynet mente at ulykken ikke var forårsaket av brudd på lover, forskrifter eller rutiner. De støttet åpenbart seg på sjefen for underentreprenøren, som mente at Ramunas og en kollega ikke hadde fått beskjed om å demontere heisen; de hadde startet arbeidet på eget initiativ og må selv bære ansvaret. Tilsynet har ikke funnet det bryet verdt å avhøre Ramunas, som er krystallklar på at han hadde fått beskjed om å demontere heisen.

Her er det altså påstand mot påstand, og dermed all grunn til å spørre seg hvorfor arbeidstilsynet ikke har gjort mer før de konkluderte. For eksempel ved å snakke med ham som faktisk ble rammet av ulykken.

Strengt tatt tilsier enhver logikk at Ramunas og kollegaen ikke ville ha begynte å demontere heisen dersom de bare hadde fått beskjed om å rydde.
Politiet vil ikke begrunne henleggelsen, men viser til at det ikke er kommet klage på beslutningen. Kanskje ikke så merkelig, all den stund politiet sendte Ramunas dokumentene på norsk, et språk de vet han ikke forstår.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Politiet står dessuten fritt til å gjenoppta saker når det dukker opp nye bevis. Etter alt som er kommet frem de siste dagene, er det grunn til å håpe at de ansvarlige i vårt lokale politidistrikt kommer på andre tanker. Det hører med i bildet at Riksadvokaten i et eget rundskriv har pålagt politidistriktene å prioritere slike saker.

Beslutningen om å henlegge den, får meg til å mistenke at denne saken ikke er prioritert særlig høyt. Ennå.

Man kan begynne med å bringe på det rene hvem som har ansvaret – hovedentreprenøren eller underentreprenøren – for at arbeiderne ikke var forsikret, slik de skal være etter norsk lov. At de ikke var forsikret, er uansett et lovbrudd som bør etterforskes.

Hadde Ramunas vært nordmann og organisert, hadde det vært slått ring om ham for lengst. Av støttespillere som ikke hadde akseptert ansvarsfraskrivelse og henleggelser. Men Ramunas er litauer og befinner seg i Litauen. Han har ingen til å tale sin sak i Norge. Dermed står alle rundt i ring som passive tilskuere – i trygg, armlengdes avstand – mens de toer sine hender. Enkelte håper sannsynligvis at ting «går over».

Det gjør de neppe. Tvert imot er det faktisk slik at det meste kommer for en dag, forhåpentligvis også sannheten om Ramunas. Tar jeg ikke mye feil, er det bare et tidsspørsmål før både arbeidstilsynet og politiet har gjenopptatt saken.

I mellomtiden kan det være en god idé om ABBL betaler inkassokravet, så får det bli opp til rettsvesenet hvorvidt regningen senere skal sendes videre til hovedentreprenøren eller underentreprenøren.