Vil med dette sende en stor takk til de ansatte ved MHH.

Var innlagt på MHH  i tidsrommet 26.11 - 31/11 for en ankeloperasjon. Ble veldig godt mottatt og ivaretatt i alle ledd. Merket med en gang at her var det  høy kompetanse og grundighet. Når en  i tillegg til det, ble møtt med vennlighet og godt humør , så kan en ikke forlange mer. Slike sykehus trenger vi i Norge og igjen tusen takk.

              Bjarne Talleraas  Otta