Til det kan jeg si at de 5,3 millionene som nå kuttes på Haug, ikke på langt nær er enden på visa. Det vil komme flere store kutt. I år kuttes sosionomstillinger og merkantile stillinger. Ergoterapeutene flyttes over på sentrale kommunale budsjetter.

Uten sosionomene får foreldre ingen hjelp til å forstå hvilke rettigheter deres livssituasjon skaper, og ingen hjelp til å forstå hvordan man kan søke om støtteordninger. Dette vil være særlig vanskelig for fremmedspråklige familier. Koordinatorrollen for hvert barn sin ansvarsgruppe vil nå falle på folk som ikke har dette som sitt fagområde - en ekstra belastning i arbeidsdagen for de som må ta ansvaret. Aktuelle kandidater er spesialpedagoger, fysioterapeuter, ergoterapeuter m.fl. Ingen kan på fullt alvor tro at dette ikke vil gå ut over de øvrige arbeidsoppgavene til disse fagfolkene.

MER OM SAKEN:

– Forpliktende Haug-løfte

Haug skal følges nøye 

Fakkeltog og protester til tross: Haug skole mistet 5,3 millioner 

Jeg kan ikke uttale meg om virkningen av å kutte de merkantile stillingene, men jeg kan si noe om hva jeg tenker om at ergoterapeutene flyttes over til kommunen sentralt. Det vil bli lettere å kutte ytterligere i akkurat det budsjettet, uten at det ser ut som et kutt i budsjettet til Haug skole. Ergoterapeutene vil jo være en fellesressurs for alle grunnskolebarn i Bærum, så da er det ikke spesifikt synd på de psykisk utviklingshemmede barna dersom stillinger kuttes. Det vil være like synd på alle barna i Bærum - også de funksjonsfriske. Ingen nevnt - ingen glemt.

Rådmannen har vurdert konsekvensene av sine egne kutt, og har funnet at det ikke har noen negative konsekvenser for elevene på Haug. Tenk det... Forslag til kutt, og konsekvensanalyse av kuttene, kommer fra de samme menneskene. Dette er folk som har kommunestyret som arbeidsgiver. Selvfølgelig er både planlegging, gjennomføring og resultater hevet over enhver kritikk. I tillegg sikter rådmannen seg inn på det som skal vurderes kuttet til neste år; gratis SFO for 5.-10. klasse. Hvor skal i så fall disse barna være når utslitte foreldre som ikke evner å jobbe 100 prosent ikke har råd til å betale drøyt 3.000 i måneden i seks år mer enn andre foreldre?

Både forslag til kutt, analyse av resultatene og nye forslag til kutt er rene bestillingsverk fra Høyre, mistenker jeg. Det er pekt ut en kurs - en kurs som skal føre til en komplett nedbygging av kostnadene på Haug skole. Dette kommer Høyre selvsagt aldri til å innrømme. Krokodilletårer vil felles slik de ble i november 2015, da Hojem i Barne- og Ungdomsutvalget synes det var helt forferdelig å kutte 5,3 millioner ved Haug med en hånd, mens hun bevilget 10 millioner til leie av iPad til grunnskolene i Bærum Øst med den andre hånda.

Rektorstillingen ved Haug er nå utlyst. Kommunen akter å finne en rektor som i stillhet hever sin lønn mens dette foregår. Det skal ansettes en person som sympatiserer med filosofien om at alle annerledesbarn skal inn i den vanlige skolen. Denne nye rektoren skal akseptere at fagmiljøet på Haug desentraliseres i årene fremover.

Et spørsmål jeg stiller meg selv når jeg grubler over hva Høyre egentlig driver med er "Når startet egentlig denne prosessen?". Haug må ved et eller annet tidspunkt ha vært noe annet enn en salderingspost for Bærum Høyre. Hvem i Bærum Høyre er det som driver denne kampanjen mot min sønn, og mot barna til foreldrene jeg har blitt kjent med gjennom min sønn? Sterke krefter ønsker å prioritere evnesterke og dyktige barn på bekostning av min Ebbe. De gjør det på mandat fra sine velgere. Skam dere, høyrevelgere. Er det virkelig dette dere har stemt på? Er dette ok, synes dere?

Ja. Vi ser lykkelige ut på bildet. Det er lykke å finne i hverdagen hvis man ikke har høye krav til tilværelsen. Men fy f... så bekymret jeg er...