Det er viktig å få frem at både Asker Turlag og en engasjert innbygger har gjort et stort stykke arbeid.

I kommunens administrasjon har man også jobbet med saken, og Fylkesmannen har vært på befaring. Vi i Venstre ønsket med vårt spørsmål i kommunestyret å sette økt politisk press på å få fremdrift.

Les også: – Vi vil nyte Askerelva i lange drag

Les også: Er dette Asker og Bærums styggeste stedsnavn?

Det har i lengre tid vært snakk om å etablere sti eller turvei i grøntområdene langs Askerelva. En del har vært gjort i sentrumsnære deler, men det gjenstår mye for de øvrige etapper, blant annet fra Asker sentrum til Sem.

Utfordringen med å realisere stien har vært flere. Grunneiere må gi godkjennelse, og kommunen må bidra med noe ressurser.

Det er derfor gledelig at ordføreren oppgir at det nå vil bli dialog med grunneierne.

Vi i Venstre mener at turstien langs Askerelva med fordel kan gjøres enkel og rimelig. En enkel tilnærming vil kunne være bra for bevaring av livet i elvens kantsone og stiens opplevelsesverdi.

Enkle og svingete stier skaper en egen turopplevelse. Ved Asker bo- og omsorgssenter er det imidlertid lurt med en mer tilrettelagt avstikker inn til Askerelva.

Det vil øke livskvaliteten for beboerne og samtidig gjøre det triveligere for pårørende å besøke/ta med beboer ut på tur.

Les flere meninger og debattinnlegg her

Føyka-utbyggingen trenger gode turveier som starter i sentrum og hvor avstanden til dette vakre området er så kort som mulig. Det vil også redusere bilbruk og parkeringsbehov ved tradisjonelle utfartssteder som Sem og Solli.

Vårt ønske i Venstre er at vi benytter Friluftslivets år til å få fortgang i planene som nå både engasjerte innbyggere og kommunen jobber med.