Søndag fortsatte partene i lærerstreiken samtalenehos Riksmekleren, men allerede litt over klokken 16 gikk partene hvert til sitt.

– Utdanningsforbundet krevde å bruke mye av neste års pott på forskudd og alene. KS kan ikke bruke opp andres penger uten at alle får delta i forhandlingene, sier arbeidslivsdirektør i KS, Tor Arne Gangsø.

Utdanningsforbundets leder Steffen Handal sier at hans inntrykk er at mandatet til KS står i veien for å finne løsningen de trenger.

– Det som ligger på bordet fra KS, vil føre til at lærerne vil være lønnstapere kommende år. Det kan ikke lærere i Norge akseptere, sier Handal.

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Mette Johnsen Walker, sier de er skuffet over at KS ikke imøtekom deres krav.

Også Norsk Lektorlag beklager at de ikke klarte å komme i mål.

– Vi har forsøkt å være konstruktive inn i denne prosessen, sier Helle Christin Nyhuus, leder av Norsk Lektorlag.

Kunnskapsministeren kaller situasjonen beklagelig.

– Det er beklagelig at partene ikke har kommet til enighet. For hver dag som går, blir situasjonen mer alvorlig for elevene, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en epost til NTB.

Det var etter at partene var i møte Brenna fredag at det ble kalt inn til nye forhandlinger lørdag. Etter litt over en time med statsråden kom partene ut – uten å stå nærmere en løsning på konflikten.