Det retoriske ordskifte om etablering av et forsterket realfagstilbud på Langenga i regi av Norges Realfagsgymnas følger en klassisk høyre-venstre-akse i norsk politikk.

Det skulle etableres et realfagstilbud i et sidebygg til velodromen. Prosjektet får nå sitt foreløpige endelikt, etter uttalelsen fra Statsforvalteren i Oslo og Viken.

Det interessante i denne saken, ut over den klassiske høyre-venstre-diskusjonen om private aktører, er at flertallet i Asker kommunestyre vedtok å starte en prosess for etablering av privat realfagstilbud, uten å vite om det var et behov for det.

Flertallet i kommunestyret ville kjøpe kompetanse som allerede fantes i kommunen, noe som er helt legitimt, men fortoner seg som underlig.

I kommunaldirektørens redegjørelse til formannskapet står det også at kommunedirektøren ikke ser behov for å etablere forsterket realfagstilbud i Askerskolen, da elever med særlig motivasjon for realfag får tilbud i regi av skolene i Asker.

Kommunedirektøren viser til muligheten for at elever i ungdomsskolen kan ta fag i den videregående skolen.

Videre viser kommunedirektøren til at det ikke er behov for flere skoleplasser i Langenga-området, og at etableringen av et slikt spisset tilbud vil gå ut over det generelle tilbudet i Askerskolen.

Les også

Lokalt selvstyre er kanskje ikke så viktig for dagens regjering?

I høyresidens politiske narrativ så kan kvalitet og mangfold kun oppnås ved bruk av private aktører, og det narrativet står sterkt.

Asker SV har tillit til kompetansen til de ansatte, og trengs det påfyll, så må Asker kommune som skoleeier sørge for det.

Hvis kommunestyret ønsker mer mangfold i den offentlige grunnskolen, er vi gjerne med på debatten, sammen med fagforeningene, foreldreutvalg og ungdomsråd.

Forstått?

Forstått?

Budstikkas nyhetspodkast: Hva skjer på E18?

00:00
/
00:00