Dette er noe alle ungdommer er enige i, og det er selve grunnlaget for god ungdomsmedvirkning.

1. januar 2020 slår fylkene Østfold, Akershus og Buskerud seg sammen til Viken, og da er dette ekstra viktig.

Regionsammenslåing betyr at alle de viktige oppgavene fylket har ansvar for, som for eksempel videregående skole, kollektivtilbudet og tannhelsetjenesten, slås sammen.

Samtidig betyr det også at en rekke organisasjoner skal samle seg til én, blant annet de tre medvirkningsorganene for ungdom som er knyttet til fylkene.

Les mer på budstikka.no/debatt

Vi ungdommene står overfor en stor, litt skummel, men kjempespennende oppgave. Vi skal forme et flunkende nytt medvirkningsorgan for ungdom i Viken.

I Østfold, Akershus og Buskerud har vi tre nokså forskjellige ungdomsorgan som fungerer ganske annerledes fra hverandre. Hvordan denne nye plattformen for ungdom kommer til å se ut, vet vi ikke enda.

Vi har en felles tanke om at vi ikke bare skal forbedre ett av de eksisterende organene, men at vi nå skal lage noe helt nytt. Noe som alle er fornøyde med.

Men, vi er ikke naive. Når tre forskjellige organisasjoner skal slå seg sammen og bli ett, er det naturlig å se for seg at uenigheter kan oppstå.

Det viktigste er likevel at vi er enige om noen hovedting. Vi er enige om at den nye ungdomsorganisasjonen skal være partipolitisk uavhengig. Vi er enige om at det nye organet skal drive reell medvirkning, og vi er enige om at det er viktig å ha god dialog med politikerne.

Disse tre tingene er grunnleggende i opprettelsen av det nye medvirkningsorganet for ungdom i Viken.

Det at organet skal være partipolitisk uavhengig, vil si at man ikke må være med i AUF, Unge Høyre, FpU eller noen andre ungdomspartier for å delta.

I alle organene har det har vært et felles fokus på å fremme ungdommens kollektive stemme. Partipolitikken har sine egne arenaer, men med et slikt organ vil ungdom som ellers ikke er politisk aktive, bli hørt, og det er utrolig viktig.

Dessuten er det viktig for oss at dette organet faktisk skal ha noe å si. Vi vil ikke være en pyntegjenstand politikerne sitter på for å kunne si at man driver ungdomsmedvirkning.

Vi ønsker å bli tatt med, og hørt, i de sakene som angår oss. Men dette skjer ikke av seg selv.

Vi er avhengige av faste rammer for å sikre at vår stemme blir hørt. For igjen, hvem vet egentlig bedre hvordan det er å være ungdom, enn ungdom selv?

Derfor så er det vanvittig gøy å høre Viken-politikere som Anne Sandum si at man er opptatt av at ungdommen skal bli involvert, og at det bør skje så tidlig som mulig. For når et helt nytt medvirkningsorgan skal opprettes er det viktig at de som sitter på erfaring rundt hva som fungerer, og ikke fungerer, tas med.

Det er ekstra viktig at nettopp de som skal sitte i dette nye organet får være med på å bestemme hvordan det skal se ut, slik at man 1. januar 2020 kan si seg fornøyde og glede seg til videre arbeid.

Likevel er ikke dette noe vi greier alene. Vi er opptatt av å ha en god dialog med fylkespolitikerne, både i prosessen og i Viken.

Dersom både vi og politikerne har et ønske om å samarbeide og bruke hverandre positivt, er sjansene for å lage et organ alle blir fornøyd med mye større.

For å få til dette har vi fra de tre medvirkningsorganene i Akershus, Østfold og Buskerud gått sammen og opprettet en arbeidsgruppe som skal jobbe for nettopp dette, og vi er godt i gang!

Vi har en strategi for hvordan det siste året før Viken skal se ut og en plan for hvordan vi skal samarbeide best mulig.

Men ikke minst deler vi et felles pågangsmot og ønske om å gi ungdommen i Viken en mulighet til å bli hørt.

For det er så viktig at ungdommen har et sted der de kan bli hørt. Et sted der deres politiske engasjement vekkes og gir dem mulighet til å finne sine egne stemmer.

Ungdom er underrepresentert i storsamfunnet, men som Barnekonvensjonen sier: Barn har rett til å bli hørt i alle saker som angår dem. Og Viken-politikerne ønsker ikke å bryte Barnekonvensjonen, gjør de vel?