Denne gangen slår politikerne til på KjonebråtenBorgen. Et område på 15 dekar hvorav 11 dekar fulldyrka jord og 3 dekar skog og 1,5 jorddekt fastmark som er dyrkbart. Ikke nok med dette. Rådmann innrømmer at arealet nå ligger brakk. Kommunen har altså ikke gjort jobben sin og fulgt opp driveplikten (jordloven §8), som gjelder til første spadetak settes i jorda.

Det er ironisk at det står i reguleringsbestemmelsene: “Jordloven skal gjelde i planområdet til tiltak igangsettes” når jordloven allerede er brutt. Dette er alvorlig i seg selv.

I fjor sommer hadde bønder, hestesenter og besøksgårder i Asker og omegn problemer med å skaffe mat nok til dyra sine. Flere gikk ut i Budstikka og fortalte at dyr nok måtte avlives og det kom et opprop om dugnad for å finne ubrukte beiteområder. Likevel fulgte ikke kommunen opp ved å informere om beiter til leie og slått og tilby kommunens egne tilgjengelige arealer i tørkekrisen. Det er kritikkverdig. Nå skal de ødelegges for alltid.

Les mer på budstikka.no/debatt

Jordkvaliteten på Kjonebråten er svært god og god. Likevel er det ingen plan for hvordan jorda skal spares og erstattes. Det er i tillegg flere andre store natur- og kulturverdier som er berørt og foreslås ødelagt gjennom bygging av delvis unødvendig infrastruktur og dens senere drift og vedlikehold. Vi i De Grønne mener planene er svært dårlig gjennomtenkt

Igjen og igjen hører vi rørende forsvarstaler om hvor viktig politikerne mener at matjord, kulturminner og verdifull natur er. Vi i De Grønne skjønner ikke hvorfor de da ikke bare gjør det.

Vern kulturminner og viktig natur! Vern matjord!