Marie Borge Refsum, født 20. mars 1927, døde 16. februar nær 96 år gammel. Med henne er en tidligere sentral medarbeider i utviklingen av høyere utdanning i Oslo og Akershus gått bort.

Marie var født i Bergen og vokste opp på Osterøy. Hun kom tidlig med i familiens bedrift, gikk på Nordisk garverskole i København og Treider handelsskole. I voksen alder gikk hun på Norges kommunal- og sosialskole 1975–78. Hun var rådmannssekretær i Lier kommune. Fra 1980 – 1994 var hun førstekonsulent og direktør ved Det regionale høgskolestyret for Oslo og Akershus. Hun var deretter rådgiver ved Høgskolen i Oslo til 1997.

Arbeidet med utvikling av høgskolevirksomheten i regionen bød på mange utfordringer. Høgskolestyret hadde koordineringsansvar for 30 selvstendige høgskoler med egne rektorer. Behovet for koordinering og samarbeid var meget stort og krevende. En del av høgskolene gikk etter hvert sammen, slik at det ved den store høgskolereformen i 1994 var 18 høgskoler som ble organisert til en høgskole i Oslo og en i Akershus.

Marie gjorde i disse årene en meget stor innsats. Ikke minst bidro hun med sin vennlige og positive innstilling til at det ble etablert mange gode relasjoner mellom lederne ved flere av høgskolene, som etter hvert munnet ut i ønske om mer samarbeid og samorganisering. Hennes gode humør, myndighet og tålmodighet var i disse sammenhengene viktig. Hun hadde også nytte av sin interesse for psykodrama og sin flerårige utdanning innen dette området.

Marie var aktiv i politisk arbeid for Høyre i Asker kommunestyre 1968–76 og i Akershus fylke 1976–84 og en periode varamedlem til Stortinget. Hun var opptatt av at kvinnene måtte komme sterkere med i politikken og arbeidet på tvers av partigrensene for å få dette til. Hun var en av kvinnene som ved kommunevalget i 1971 fikk organisert det såkalte «Kvinnekuppet» som gjorde at det ble et klart flertall av kvinner i kommunestyret i Asker.

Vi som arbeidet sammen med Marie i ulike sammenhenger innen høyere utdanning, ser med glede tilbake på dette samarbeidet og vil alltid minnes henne som en på alle måter trivelig og engasjert medarbeider.

På vegne av tidligere medarbeidere

Tove Bull-Njaa

Åsulv Frøysnes