I forbindelse med valget inviterte Budstikka til debatt på Fornebupiloten. Ti partier stilte. Temaet som engasjerte meg mest, er mangel på møteplasser for barn og unge. Det gjelder idrett, kultur og egenorganisert aktivitet her på Fornebu.

Nå var dette høyt på agendaen både i møtet og hos politikerne.

Mange av oss påpekte dette også for fire år siden. Det er til å bli hoderystende av at politikerne tidligere ikke har lyttet til meninger og engasjement når det har blitt gjentatt gang på gang.

Idrett og andre fritidsaktiviteter er viktig for barn og unge. Det å skape gode møteplasser. Det har for meg vært en hjertesak siden 2017 da vi kjøpte bolig på Fornebu.

Min mening har hele tiden vært at det er planlagt altfor lite arealer på Fornebu for aktiviteter som idrettshaller og utendørsanlegg.

Jeg så at Snarøya SK nylig kom med de samme bekymringene i Budstikka. Toget har dessverre forlatt perrongen.

Nå handler ikke dette innlegget om sportsklubben, men det var få som for fire-fem år ville innrømmet eller innså at det var planlagt for smått.

Les også

Bekymringsfullt for idretten på Fornebu

Et av de prosjektene jeg forsøkt å få til, var å bygge en midlertidig aktivitetshall. Behovet for flere haller og utearealer til fotball og annet ble møtt med skepsis.

De fleste mente at møteplasser var viktig, men det var for mange som var fornøyd med de planene de selv hadde velsignet.

Dag Egil Strømme (H) og hovedutvalg for miljø, idrett og kultur var imidlertid raskt på ballen. På kort varsel trommet han sammen til et møte tett på jula 2019.

Det var begeistring. Også fra Frank Roland (V), nå også som styreleder av Fornebulandet vel.

Men uten penger er det vrient. Det kom 3 millioner kroner fra kommunen på budsjettet i 2022, men vi fikk ikke samlet inn nok «private» penger til prosjektet.

«Per og Kari» startet i 1. klasse i 2019. Vi øynet håp om at hallen skulle stå ferdig i 2023 – da «Per og Kari» var 10 år. Slik blir det ikke.

«Per og Kari» er 14 år når anlegg rundt Flytårnet står ferdig. Hvilket tilbud om fysisk aktiviteter og møteplasser har de hatt i hele sin barndom? Forstår vi voksne hvor dumt dette er?

Les også

Skal ikke befolkningen på Fornebu få reise til hytta? Skal ikke de voksne få handle på Storsenteret?

Det blir jo heller ikke bedre når klubber fra store deler av Bærum blir tildelt treningstid i hallen på Oksenøya. Da blir det ikke mye nullutslipp og et grønt Fornebu.

Som beboer på Oksenøya ser jeg trafikk-kaoset langs Forneburingen når barn skal hentes til/fra aktiviteter. Slik blir det fortsatt.

Forstår vi voksne hvor dumt dette er?

Jeg har etter 12,5 år inntil nylig vært daglig leder av idrettslaget i Vollen og skapte møteplasser. Jeg har fortsatt som daglig leder i en Oslo-klubb hvor jeg også er opptatt av å skape møteplasser.

Mitt engasjement på Fornebu fortsetter, men det hadde blitt bedre om politikerne hadde oppdaget situasjonen for fire år siden og ikke først nå til valget i 2023.

Vi har enda mulighet til å sette opp en midlertidig hall for «Per og Kari». Jeg liker ikke å gi opp og har fortsatt engasjement for Fornebulandet ved å være en pådriver for arrangementet og møteplassen Safari Fornebu og Bua Fornebu hvor vi låner utstyr til sport og fritid gratis.