13: Nils Fredrik Wisløff (64)

Av
Artikkelen er over 3 år gammel
DEL

Juryens begrunnelse:

Nils Fredrik Wisløff er som cand.polit. med fagene statsvitenskap, sosialøkonomi og offentlig rett den klassiske offentlige byråkrat, og mesteparten av cv’en er fylt med rådmannsjobber.

I 2010 overtok han for Erik Omland som direktør i Vestre Viken helseforetak, og har siden bedrevet en krevende balansegang der han har måttet veie hensynet til pasienter og ansatte opp mot krav om budsjettbalanse og lojalitet til styret.

Stadige omstillinger og endringer i funksjonsfordelingen mellom sykehusene har ikke gjort jobben lettere, og det er høyst delte meninger om han har lyktes. Som øverste sjef i Vestre Viken har han uansett stor innflytelse på liv og helse for innbyggerne i Asker og Bærum.

Han er sønn av Bærums tidligere formannskapssekretær Rachel Wisløff og Veas-grunnlegger og mangeårig styreformann i Asker Museum Jens Wisløff.

Nils Fredrik Wisløffs egen vurdering:

– Min jobb er først og fremst organisatorisk og administrativ. Jeg har et overordet ansvar for de ansatte, og skal legge tilrette og drive frem beslutningsprosessene. På den måten har jeg også en innflytelse på hvilket tilbud vi gir innbyggerne. Dessuten er det mitt ansvar å gi styret et godt beslutningsgrunnlag, samt sørge for at vedtak gjort der, i Helse Sør-Øst og på høyere helsepolitisk nivå følges opp.

KOMMENTAR: Maktliste før valgkamp

LES OGSÅ: De påvirker livet vårt

Artikkeltags