Hilde Vartdal Solum skrev i Budstikka (19. januar) sitt farvel til lærerlivet.

Å lese dette innlegget var trist, men dessverre ikke overraskende. Jeg hadde Hilde som kontaktlærer på Solvang ungdomsskole, og jeg kan trygt si at Askerskolen nå mister en klok, engasjerende og omtenksom lærer, som vier oppmerksomhet og omsorg til elevene sine.

Men dette gjelder ikke bare henne.

Vi har i flere år hørt om lærere som av ulike grunner bestemmer seg for å forlate læreryrket til fordel for andre næringer.

Det er mange av disse som deler Hildes erfaring med gleden av å ha fått påvirke fremtidens voksne. Det er mange som gjerne skulle ha fortsatt med dette, men opplever at tiden, og de selv, ikke strekker til.

Ikke minst er dette lærere som betyr mye for elevene de underviser, skaper relasjoner til og møter med et smil i hverdagen. Lærerne vi nå mister er, som jeg vet Hilde har vært, for mange årsaken til et brennende engasjement hos elevene.

Selv om de omtales som hverdagshelter, har heller ikke lærere, bibliotekarer, helsesykepleiere og andre skoleansatte overnaturlige evner.

Skolene våre er fylt av engasjerte, gode og kompetente lærere, men vi kan ikke forvente at lærerne fyller den rollen de og vi ønsker at de skal ha, dersom byråkrati tar over hverdagen.

Elevene er avhengige av et sterkt lag for å lykkes, og vi i SV ønsker å styrke dette. Asker SV har flere ganger tatt til orde for å øke lærertettheten, og Dina Larsdatter Knudsen fra Bærum SV skrev nylig et innlegg om viktigheten av skolebibliotekarene («Få skolebibliotekarene tilbake», Budstikka 19. januar).

Å lese dette innlegget var trist, men dessverre ikke overraskende.

Derfor vil SV i samarbeid med de ansatte gjennomføre en tillitsreform i skolen.

Vi ønsker å skape en skole der lærere og ledere gis mer tillit til å vurdere og påvirke hvordan elevene skal evalueres og følges opp. Fordi det er disse som har kontakt med elevene, og som vet hva de trenger.

Det må legges til rette for å planlegge aktiviteter og økter uten at det går på bekostning av elevene. Da åpnes det for nye og mer kreative undervisningsmetoder, som kan vekke engasjement hos elevene.

Men en slik reform øker også skolenes ansvar, og vi er avhengige av at skolens ansatte har tilstrekkelig kompetanse. Vi vil lovfeste elevenes rett til undervisere med godkjent lærerutdanning samt lærernes rett til etter- og videreutdanning uten egenandel.

Det er vondt å høre om enda en god lærer som forlater et av samfunnets viktigste yrker, men det er dessverre svært forståelig.

Dagens skolesystem legger ikke til rette for å bevare motivasjon og mestringsfølelsen som ligger i å påvirke og å hjelpe unge med å lykkes. Snarere tvert imot.

Dersom vi skal unngå at enda flere, sårt trengte, lærere vender seg til andre yrker, er vi nødt til å ta tak, og vi må gjøre det nå.

Vi i SV deler lærernes bekymringer, og vil fortsette å arbeide for et bedre miljø for både elever og lærere, i Asker og i resten av landet.