Leder i Bekkestua sentrumsforening, Sten Randers Fredriksen, hadde et glimrende innlegg i Budstikka 30. desember.

Han er vel en av dem som kjenner Bekkestua best. I avisen 2. januar leser jeg et innlegg skrevet av Georg Lanke som ønsker et bilfritt sentrum, og at de syklende skal dominere tettstedet.

En slik gjennomføring vil ødelegge Bekkestua og handelen der.

Biltrafikken er liten, og de få syklende har god plass på begge fortauer og i gaten for øvrig. Gjennomsnittsalderen på dem som frekventerer stedet, er godt over pensjonsalderen.

Veldig mange er avhengig av bil, og parkeringsplassene for funksjonshemmede er stort sett fulle hele dagen.

Og på skissen som er vist, er smågardistene på broen fjernet. Katastrofe!

Lytt til beboerne og de handlende som alle vil ha Bekkestua som det er i dag.