– Det betyr ikke at vi ikke engasjerer oss fortsatt for vassdraget. John Tibballs, som har ledet foreningen siden starten i 2005, får ikke noen til å ta over. Han har brukt veldig mye tid og krefter på rent foreningsarbeid, som å skaffe mer kontingent. Vi har ikke mange medlemmer og ikke noe offentlig støtte, så det blir veldig tungt. Derfor har vi bestemt oss for å være sovende som forening en stund, sier Bo Wingård fra Jar.

LES OGSÅ: Lysakervassdragets Venner er stiftet

Han har sittet i styret for foreningen i mange år. For ett år siden ble han valgt inn som leder av Bærum Elveforum. Å ta over som leder av Lysakervassdragets venner i tillegg ble for mye.

Kamp for Barketomta

Samtidig foregår det mye langs elven som danner grensen mellom Oslo og Bærum. På Granfoss er det store utbyggingsplaner, og på Barketomta nedenfor Fossum har Eiksmarka Tennisklubb kommet langt i planene om en tennishall der turveien langs elven går i dag.

– Betyr det at disse planene kan gå sin gang uten venneforeningens kritiske innblanding nå, da?

– Nei, vi vil fortsatt bruke vår kunnskap og vår stemme når områdene rundt vassdraget presses. Vi er kritiske til at det skal bygges en stor idrettshall på Barketomta så nær turveien langs elven. Hallen kommer til å bli veldig dominerende. Dette bør fortsatt være et grøntområde for allmennheten, sier Wingård.

Lysakervassdraget

Vassdrag fra Storflåtan i Bærumsmarka via Sørkedalselva, Bogstadvannet og Lysakerelva til utløpet i Lysakerfjorden.

Vassdraget danner grensen mellom Oslo og Bærum.

Lysakerelva er 7 kilometer lang, med en samlet fallhøyde på 145 meter.

Elven har mange fosser og stryk, de høyeste er Jarfossen på 22 meter og Fåbrufossen på 12 meter.

Fossene ga støtte til tidlig industrialisering i den nederste delen. I øvre del var det masovn, jernverk og sagbruk ved Fossum.

Lenger ned var det flere møller, som Voksen og Grini på hver sin side av Griniveien.

Lysakervassdragets venner ble stiftet i 2005

 

LES MER: Bevar Barketomta

– Vanskelig å finne ledere

Han ble kjent med Lysakerelva da han flyttet til Jar for 30 år siden, men det tok mange år før han begynte å engasjere seg. Først i Naturvernforbundet, så i Lysakervassdragets venner da foreningen ble stiftet av John Tibballs i 2005. Foreningen har vært aktiv og uttalt seg i alle saker som angår vassdraget, også da turveiene ble oppgradert i elvens nedre del for et par år siden. Nå nylig har de engasjert seg i løsningen for Fornebubanen på Lysaker.

LES OGSÅ: Ordførerne trakk i sløyfen

– Den siden av arbeidet er morsomt, men det er veldig slitsom å drive en forening. Man er avhengig av at noen står på, men det er alltid en utfordring å finne nye ledere. Folk synes de har nok fra før.

– Blir det like slitsomt å lede Bærum Elveforum?

– Nei, vi er ikke en medlemsorganisasjon, så vi slipper arbeidet med å verve medlemmer hele tiden, sier Bo Wingård.