Skip to main content

Johan H. Andresen jr. vil bygge 80 meter høyt tårnhus på Lysaker

PORTEN TIL BÆRUM: Lysaker Tårn kan bli et øyenfallende signalbygg ved det som er et av Norges største kollektivknutepunkter.

Lysakerbyen kan få et signalbygg på opp mot 80 meter, hvis en av Norges rikeste menn får det slik han vil.

Lysaker Tårn er navnet på høyhuset i opptil 24 etasjer som Johan H. Andresens selskap Ferd Eiendom foreslår som signalbygg for den fremtidige Lysakerbyen.

SE FLERE SKISSER AV LYSAKERBYEN NEDERST I SAKEN

– Vi har levert inn planen til Bærum kommune som et innspill til løsning for å få til gode gang- og sykkelveier på sjøsiden av Lysaker, forteller selskapets markedssjef Silje Strøm.

LES OGSÅ: Frykter kaos og kamp på Lysaker

– Friskt, men seriøst

Tårnhuset foreslås oppført på kontoreiendommen Strandveien 4–8, nærmest dagens bussholdeplass ved E18 i retning Oslo.

 

– Hvor realistisk mener dere det er å få realisert et slikt høyhus?Lysakerbyen tar form

– Dette forslaget er ment som et friskt, men seriøst innspill til debatten om høyhus. Vi har tro på at det med tiden vil være modent for å få til et signalbygg med høyder på 16 etasjer eller mer på dette knutepunktet. Her viser vi hva som kan oppnås ved å bygge opptil 24 etasjer. Skjebnen til forslaget blir det opp til politikerne å bestemme, sier Ferd Eiendomsdirektør Carl Brynjulfsen.

Begrunnelse i tre punkter

Selskapet mener Lysaker Tårn bør realiseres av tre grunner:

  • Det vil gi mer areal til flere arbeidsplasser på eiendommen enn i dag, og derved enda bedre utnyttelse av alle de offentlige kommunikasjonsmidlene som finnes på Lysaker.
  • Fremtidens Lysakerby trenger et signalbygg, et gjenkjennelig landemerke, for å skape variasjon i bylandskapet og samtidig frigjøre areal på bakken.
  • Et høyhus vil kunne gi økte kvaliteter med mer åpenhet og plass på gateplanet til fotgjengere, syklende og andre som ferdes på Lysakerbyens sjøside.

Rive – og bygge i høyden

For å oppnå den åpenheten og ekstra plassen et tårnbygg på Lysaker kan gi, må deler av dagens bygningsmasse rives – og arealene plasseres i høyden i stedet.

– Eksisterende eiendomsmasse har fortsatt høy verdi i mange år fremover. Et høyhus må derfor bygges høyt nok for økonomisk å kunne forsvare riving av eksisterende bygningsmasse som alternativ til vedlikehold og rehabilitering, sier Strøm.

LES OGSÅ: Klart for nytt stort kontorbygg i Asker - høyteknologiselskap med 200 ansatte skal inn

Fotgjengerne i sentrum

Lysaker Tårn-prosjektet legger opp til en publikumsrettet fasade i første etasje, med skjermede solfylte plasser. Fotgjengerne skal kunne bevege seg inn og mellom byggene for å komme raskest mulig via egne gangtraseer til buss, tog, bane og båt.

Grøntstruktur og parkmiljø skal følge fotgjengertraseene, og bidra til å skap grønne årer i Lysakerbyen.

Les flere artikler