Mottaket som UDI skal etablere i et næringsbygg i Philip Pedersens vei, ligger få hundre meter fra Lysaker barneskole og helt inntil undergangen som mange skolebarn bruker daglig. Planen er å gjøre det tomme næringsbygget klart for 550 asylsøkere, hvor de første flytter inn allerede 18. desember. Tirsdag fikk formannskapet i Bærum og Lysaker skole beskjed, og torsdag kveld ble det holdt et åpent møte på skolen for alle som ville vite mer og gi uttrykk for sin bekymring.

LES OGSÅ: Dette forretningsbygget skal bli asylmottak

Prioriterer barnefamilier

Knut Berntsen er prosjektleder fra UDI, og han fortalte at mottaket er ment som en mellomting mellom akutt- og vanlig mottak, omtrent som et transittmottak, med en tenkt oppholdstid på ca. tre måneder. Han fortalte også om det store behovet for plasser som har oppstått med den store flyktningstrømmen, og at alle kommuner i landet vil merke konsekvensene.

– Vi er særlig bekymret for alle barnefamiliene, som på midlertidige tilbud på hoteller og campingplasser ikke har den oppfølgingen de trenger. Vi vil derfor prioritere barnefamilier her på Lysaker, sa Berntsen. UDI holder på å lande leiekontrakten med byggets eier Oslo Areal. Samtidig forhandler de med en driftsoperatør.

Voksenvakt fra dag én

Skepsisen var tydelig blant mange på møtet som føler at sikkerheten i lokalmiljøet blir truet. Flere trakk frem den mørke undergangen, noe som fikk skolesjef Siv Herikstad til å love vakthold på stedet. Herikstad var en av flere representanter fra kommunen til stede for å fortelle hva kommunen gjør i en slik situasjon. Det skal blant annet være helsepersonell på mottaket til enhver tid for å følge opp de som bor der. Og det er opprettet en egen e-postadresse som lokalbefolkningen kan sende sine bekymringsmeldinger til.

LES OGSÅ: Delte meninger om asylmottak på Stabekk

– Vårt mål er at barna på Lysaker skal være trygge. Da må vi voksne også være det. Hvis det gjør dere tryggere om vi har en voksenperson med gul vest ved undergangen når barna går til skolen, så skal vi få det på plass fra den 18. desember, sa Herikstad.

Politiet lover å være der

Politiet var også representert på møtet med Erlend Frigaard fra Asker og Torgeir Lindstad fra Bærum. Frigaard mente mottaket kan sammenlignes med det de har på Hvalstad, midt i et boligområde. Han kunne fortelle at det aldri har skjedd noe med barn og unge der, og at det er veldig lite kriminalitet i området. Lindstad fra Bærum forsikret at politiet tar sikkerheten rundt mottaket på alvor.

– Vi vil være til stede mer enn vanlig i og rundt mottaket. Vi vil prioritere ressursene våre her, sa han.

Det var flere i salen som synes det hele har gått veldig fort, og lurte på om ikke det finnes andre tomme lokaler som kunne egne seg bedre. Christian Myhre fra Direktoratet for sivilt beredskap (DSB) har ansvaret for å finne lokaler sammen med UDI og klargjøre dem.

– Tro meg, vi gjør det vi kan. Og husk at det er ikke bare kriminelle som kommer. Og alternativet er at de ikke har tak over hodet til jul, sa Myhre.

En kvinne i salen fortalte at hun selv har vært i områdene der asylsøkerne kommer fra, i Eritrea, Afghanistan og Syria.

– Og jeg skjønner godt at de flykter. Jeg vil gjerne ønske dem velkommen hit og lurer på hvordan vi kan ta dem imot så vi alle kan få en god hverdag sammen, sa hun.