V for Viken. V for vraket. V for virvar.

Det blir ikke noe fylkeshus på Leif Tronstads plass i Sandvika. De som ikke vil ha et 15 etasjers kontorbygg med navnet «V for Viken», kan trekke et lettelsens sukk.

De som ikke liker sløsing med offentlige penger, har fått mer å ergre seg over. 20 millioner kroner er brukt på å planlegge det som nå er skrotet.

Prosjektet «V for Viken» fikk grønt lys i Bærum onsdag. Torsdag ble det vraket av fylkestinget.

Å følge Viken-saken denne uken har vært et absurd skue. Onsdag fikk altså formannskapet i Bærum reguleringsplanen for det nye fylkeshuset til behandling.

Den er samvittighetsfullt laget etter et markant press fra Viken. De krevde at reguleringsplanen måtte på plass i år, fordi de hadde det så travelt med å komme seg ut av Galleri Oslo. Her var det ingen tid å miste.

Dessuten måtte de ha 15 etasjer, for å få nok plass. Mange kviet seg for et så høyt bygg, men også her fikk Viken ønsket sitt oppfylt.

Mens Bærum har levert, har Viken reversert.

For torsdag, dagen etter at Viken i praksis fikk reguleringsplanen servert, sa fylkestinget nei. De skulle ikke bygge noe hovedkontor i Sandvika. Hverken for Viken eller et fremtidig Akershus.

V for Viken ender som L for Luftslott. Men regningen på 20 millioner er høyst reelt. 

På et tidspunkt inn i fremtiden er det mest sannsynlige at Akershus flytter ut av Galleri Oslo og setter seg på toget til Lillestrøm, ikke til Sandvika.

Lillestrøm har ligget i kortene en god stund. Der eier fylket en tomt rett ved stasjonen, mens tomten på Leif Tronstads plass vil koste nærmere 200 millioner.

Nå sitter Bærum tilbake med en ubrukelig reguleringsplan, som på ingen måte har vært gratis å lage. Kommende onsdag har kommunestyret neppe noe annet valg enn å fryse saken, fordi hele formålet med planen nettopp var å bygge et hovedkontor for fylket.

Altså må Bærum på et tidspunkt lage en ny plan, etter å ha levert en plan fylkestinget vraket få timer senere. Det er en reverseringspolitikk det er vanskelig å se styrker omdømmet.

V for Viken ender som L for Luftslott. Men regningen på 20 millioner er høyst reell.

Den får ikke stempelet V som i Valuta for pengene.

Om Dag Otter Johansen

Dag Otter Johansen er politisk redaktør i Budstikka. Han er bosatt på Drengsrud i Asker og har vært ansatt i Budstikka siden 1996.

Politisk redaktør har ansvaret for meningsinnholdet i Budstikka, både mediehusets egenproduserte lederartikler og kommentarer, samt eksterne bidrag.

Du kan lese flere kommentarer her.