At en 16 år gammel preppemaskin havarerer, bør ikke komme som en overraskelse. Det er nok å referere til at Skiforeningen, med all verdens erfaring, finner det regningssvarende å bytte ut maskinene hvert femte år.

Les også: Krever erstatning for havarert løypemaskin

Det overrasker meg at kommunalsjefen for tekniske tjenester sier at en i utgangspunktet klarer seg med to maskiner til den preppingen som kommunen har ansvaret for. Med maskiner som har holdt det gående i ni år!

Er det utenkelig at disse også kan havarere? Vi leser at havariet på Eineåsen ikke er det eneste i vinter, og faktisk er det slik at heller ikke nye maskiner er fritatt for havari.

Lars Myhren i Lommedalen langrenn har noen vettuge poenger i artikkelen. Skisport handler om folkehelse, skiglede for barn, ungdom og voksne og oss eldre.

Sist søndag var det et yrende liv i skogsløypene, og ikke minst på alle jordene og golfbanene i nærområdene hvor det er kjørt skiløyper. Disse løypene, som ligger helt inntil bebyggelsen, er særlig velegnet og lett tilgjengelig for familiefolk og eldre som ikke ønsker å måtte sette seg i bilen for å tilkjempe seg en p-plass i Lommedalen, på Vestmarksetra eller et annet sted.

Det er nå blitt sånn at skiutstyret setter visse krav til løypeprepareringen, og det skal ikke stikkes under stol at vi er blitt mer krevende til kvaliteten på løypeprepareringen. Denne utviklingen kan neppe reverseres, og det bør i første rekke politikerne og dernest kommunalsjefen ta inn over seg.

Les flere artikler på Budstikka.no/debatt

Friluftsliv generelt og skiløping spesielt er forebyggende helsetiltak. Ingen tvil om det vel? Dersom Bærum kommune ikke ser seg i stand til å opprette et fortsatt godt tilbud til sin skiglade befolkning, foreslår jeg at dere tar en prat med Skiforeningen. Kanskje kan de hjelpe dere.