«Syklister – ta dere sammen» i Budstikka 11. oktober: Problemet med Lysakerlokket når man kommer Professor Kohts vei inn til rundkjøringen, er at sykkelfeltet er til høyre og bilene til venstre.

Ni av ti biler skal til høyre, og ni av ti syklister skal rett frem. Så her må det flettes.

Det farligste en syklist opplever, er biler som skal til høyre og ikke ser syklisten i blindsonen. Det er det siste stedet du vil være.

Hvilke alternativer har syklisten?

Alternativ 1 er jo å legge seg inn i bilfeltet i god tid før rundkjøringen. Du skal jo tross alt rett frem. Men å sykle der i 30 km/t foran trøtte matpakkekjørere på morgenen resulterer utelukkende i tuting, fingeren og spylervæske, så det er ikke noe alternativ.

Alternativ 2 er å satse på at du blir sett og klarer å komme deg gjennom trafikken. Det er vanskelig med den lave akselerasjonen en har på sykkel. Man smetter ikke akkurat ut i lukene, men er bare i veien og provoserer frem leserinnlegg.

Alternativ 3 er det åpenbare. Holde høyre side til du kommer til fotgjengerovergangen, stå av sykkelen, holde ut høyre hånd til bilene stopper og gå over.

Men om det i kommer 100 syklister der i løpet av en time og hver av de holder utkjørselen fra rundkjøringen sperret i 15 sekunder hver, så utgjør det 25 av 60 minutter og derav kø til Bekkestua for bilene. Altså som ellers et infrastrukturproblem.

Løsningen kan være lyskryss med sånn rødt felt fremst for syklister som i Danmark.

Les også

Her skjer sykkelulykkene i Asker og Bærum