For å bygge et livskraftig samfunn er det avgjørende at vi har politikere som har fremtidsvyer og visjoner, ikke kapasiteter som Hanne Lisa Matt som i Budstikka («Vi må tørre å si nei» 23. januar) tar til orde for å skrinlegge Vestkorridoren.

Det er et helt nødvendig prosjekt som etter årelang dragkamp endelig er en realitet.

Hennes begrunnelse er at nasjonen Norge ikke råd til ny E18.

Prosjektet har en potensiell overskridelse på 3 milliarder kroner, som er 5 prosent av prosjektkostnad.

I en tid hvor vi alle opplever dyrtid, inflasjon, og prisstigning er det ikke oppsiktsvekkende at et prosjekt øker i pris. Alle innsatsfaktorer som materialer og lønn, øker i pris, og da blir også totalprisen høyere.

Prosjektet burde kanskje ha kalkulert inn dette i sine budsjetter slik at en slapp stadige omkamper med politikere som ikke ønsker å se fremover.

Les også

Nei til flere E18-forsinkelser

Den gang E18 ble bygget i siste halvdel av 50-årene, bodde det 3,5 millioner mennesker i Norge. I 2030 vil vi være drøyt 6 millioner mennesker. Denne utviklingen stopper ikke.

Matt argumenterer med at det ikke er miljøvennlig å bygge infrastruktur.

Ideelt sett skulle vi ikke ha bygge noe som helst. Men god infrastruktur er en forutsetning for at vårt samfunn skal fungere.

Maten vi har på bordet, klærne våre, medisiner, byggematerialene, ja stort sett det meste vi trenger transporteres på norske veier.

Les også

E18 må på inntektsjakt

Bilparken blir mer miljøvennlig, og fossilbiler er snart en saga blott. Lastebiler går snart på elektrisitet. Utslipp er dermed ikke en relevant motforestilling.

Så til hennes hovedpunkt om hvorvidt Norge har råd. For 2023 er statens inntekter 2.875 milliarder kroner. Da har Norge 1.127 milliarder kroner i overskudd.

Det er et helt nødvendig prosjekt som etter årelang dragkamp endelig er en realitet.

Matts bekymring om en kostnad på 3 milliarder kroner er da 2 promille av statens overskudd for 2023.

I tillegg skal overskridelsen fordeles over byggeperioden på flere år. Da er overskridelsen er svært lite beløp.

Matt trekker en håpløs parallell til sine barns lommepenger. Det er fint å være nøktern og ikke bruke penger en ikke har, men staten Norge flommer over av penger.

Trenger vi ny E18? Svaret er soleklart JA. Dette er hovedinnfartsåre til landets hovedstad. Dagens trafikksituasjon er krevende med endeløse køer store deler av døgnet.

Dette har store samfunnskostnader og bidrar til at tidsklemmen er enda vanskeligere for mange.

Nyttetrafikk, jobbreiser og syketransport. Om en av dine kjære lå i en ambulanse på E18 i fullstendig trafikkork, tror jeg at du hadde ønsket en bedre vei.

Om du har sett transport av militært utstyr i Ukraina kan du forestille deg hvordan det ville vært på E18? Usikre tider bør lære oss å planlegge for fremtiden.

Den gang Bergensbanen ble bygget, kostet den 52,2 millioner kroner. Det tilsvarte et helt statsbudsjett.

I dag bruker vi 82,2 milliarder kroner på samferdsel, tilsvarende 4,7 prosent av statsbudsjettet.

Jeg tror de fleste er enige om at det var riktig å bygge ut jernbanen til Bergen. Det bør være et mål å bygge mer jernbane og mer vei. Vi må bygge miljøvennlig, og i det ligger det å sikre rasjonell og effektiv logistikk.

Vi bør kunne forvente mer av våre politikere enn det tunnelsyn som Matt presenterer i sitt innlegg.