BAKGRUNN: Mangler lokal tilhørighet og dugnadsånd: Selger samlingspunkt gjennom 118 år 

Lommedølingen Terje Akerhaug (68) ledet Lauvsprett før dagens styre overtok. Han er den første til å innrømme at det er vanskelig å få til lønnsom drift på Solhaug.

– Da vi i det forrige styret overtok, var stedet på konkursens rand. Vi fikk satt opp leien noe, men så oppsto det uregelmessigheter ved driften av selskapslokalene og Sult overtok. Det er en tragedie at eierne ikke klarer å få til noe annet innhold enn selskapslokaler. Det burde vært en driftsform som kunne åpne Solhaug for allmennheten.

– Problemet er at ingen i Lommedalen bruker stedet lenger, sier eierne?

– Ja, og slik sett kan folk i Lommedalen også takke seg selv. Det er en trist affære, dette. Men ikke uventet, dessverre.

– Frykter du privatisering?

– Jeg ser det er flere interessenter som vurderer bolig og utbygging. Men da må eiendommen omreguleres, og hvordan de skal få til det, vet ikke jeg. Vi får vente og se. Det blir spennende, konstaterer Akerhaug.