Helt siden 23. oktober 1898, bare få uker før Jørgen Kanitz utga den aller første utgaven av Budstikka, har generasjoner av lommedølinger valfartet til Solhaug ved Kirkeby til hverdags og til fest.

Det var Ungdomslaget Lauvsprett som reiste forsamlingshuset på dugnad (se faktaboks). Der arrangerte de over 800 møter, fester og andre arrangementer bare i løpet av de første 50 årene. Og slik fortsatte det, med sang og dans og spill der oppe på det gamle «Kirkebytåjet» – og et utall brylluper og konfirmasjoner, begravelser og jubileer. Slik er Solhaug blitt en del av Lommedalens historie.

LES OGSÅ: – Ikke lett å få til 

Eiere uten forankring

Men tidene forandrer seg, og nå er stedet til salgs.

– Vi selger Solhaug fordi andelseierne ikke lenger har noe forhold til dette stedet, konstaterer Trygve Dahl og Rune Bjerke, styreleder og sekretær i samvirkeforetaket Lauvsprett SA.

– De fleste av dagens lommedølinger er innflyttere, uten lokale røtter og tilhørighet. Mange vet ikke engang hva Solhaug er. Dermed er også de naturlige brukerne borte, og grunnlaget vårt for å eie og drive dette stedet forsvinner, sier de to lommedølingene. De to representerer henholdsvis idrettslaget og vellet, to av Solhaugs åtte gjenværende eiere. Nylig var de ni, men så ble pensjonistforeningen nedlagt i vinter.

ANBEFALT LESNING: Italiener reagerer på dugnadspålegg under 17. mai-festen

– Dugnadsånden forbi

Solhaug i Lommedalen

Ungdomslaget Lauvsprett oppførte forsamlingshuset Solhaug på den gamle danseplassen Kirkebytåjet. Det ble innviet 23. oktober 1898.

Solhaug ble finansiert med 5.400 kroner i lån og egenkapital – etter at de først hadde fått kjøpt tomten og tømmeret av gårdbruker Kristen Kirkeby på Øvre Kirkeby for en billig penge.

Ungdomslaget brukte Solhaug flittig, med hundrevis av møter, fester og arrangementer. Lokalene er også leid ut til en lang rekke private anledninger.

I 1971 ble Solhaug overdratt til et andelslag bestående av 14 lag og foreninger i Lommedalen. De fullførte en stor ombygging i 1974. Etter det er Solhaug blitt drevet som selskapslokaler. Restaurantkjeden Sult overtok i 2014, og skal fortsatt drive videre.

Da foreningslivet i Lommedalen overtok forsamlingshuset etter stifterne i Lauvsprett i 1971, var de hele 14 andelseiere.

Etter dette har Solhaug primært vært et selskapslokale med flere drivere, som selv har vært bosatt på stedet. Den siste av dem gikk konkurs i 2013. Etter dem overtok restaurantkjeden Sult.

Men eierne har hele tiden vært de samme. Og nå gir de seg:

– Eiendomsdriften går omtrent i balanse, men dagens driftsmodell er ikke økonomisk bærekraftig over tid. Da Sult overtok driften, investerte vi en drøy million kroner i nye våtrom, varmeanlegg og diverse annen opprustning. Og det ble nedlagt rundt 1.000 arbeidstimer fra styrets side, i all hovedsak oss to, smiler Dahl og Bjerke.

– Var det ingen dugnadshjelp å få?

– Nei, dugnadsånden og de ideelle formålenes tid er nok forbi. Tidligere var det slik at man ytet noe sammen først, og så nøt man resultatet i fellesskap etterpå. Slik er det ikke lenger.

LES OGSÅ: Ryddet skog og bygde ut 30 mål «ødemark» på dugnad 

Salgssum til ideell stiftelse

Derfor ble det 118 år gamle forsamlingshuset lagt ut for salg forrige uke – uten prisantydning, men med takst på 7 millioner.

Salgssummen er tenkt videreført til ideelle formål i lokalmiljøet gjennom en stiftelse.

– Jeg har solgt mange slags eiendommer, men aldri vært så usikker på hva vi kan oppnå i pris, sier meglerveteran Børge Finneid i Krogsveen Næring.

– Eiendommen er uregulert og avsatt som LNF-område. Hvem vil kjøpe dette?

– Vi fikk 10–12 henvendelser det første døgnet, så det er absolutt interesse. Noen vil bruke stedet til bolig og selskapslokaler som i dag, andre som tomtereserve for utbygging. To kirkesamfunn har også tatt kontakt, sier Finneid.