Retten mener kvinnen unnlot å søke adekvat medisinsk hjelp da datterens anoreksi antas å ha vært svært langt fremskredet, noe hun etter loven åpenbart hadde plikt til.

Retten mener moren hadde en sterk handlings- og aktivitetsplikt frem mot årsskiftet.

Derfor mener retten at grunnvilkåret om skjellig grunn til mistanke om et lovbrudd med en strafferamme på over et halvt års fengsel er til stede.

LES KOMMENTAREN FRA BUDSTIKKAS REDAKTØR: Nå må vi være forstandige. Sammen.

Før det kan bli snakk om varetektsfengsling er det også et krav om enten gjentagelsesfare, unndragningsfare eller bevisforspillelsesfare.

Her landet retten på at det ikke var noen fare for bevisforspillelse, slik politiet hevdet, selv om retten innrømmer at dette spørsmålet er vanskelig.

– Siktelsen gjelder et svært alvorlig forhold og retten ser at politiet har behov for å etterforske uten unødvendige forstyrrelser, skriver dommeren som mener at de vesentlige opplysningene her kan hentes fra offentlige personer og kilder, noe som ikke forutsetter at den siktede kvinnen er i varetekt.

Politiet har besluttet å ikke anke løslatelsen.

Ba om varetektsfengsling

Onsdag morgen ble det i samråd med medisinsk personell bestemt at kvinnen skulle møte i retten. Hun har ikke forklart seg for politiet, og hun brukte i retten halvannen time på å forklare seg.

Forklaringen handlet om tidsperioden fra datteren gikk på barneskolen og frem til nyttårsaften da jenta døde på hytta på Beitostølen.

Politiet ba om varetektsfengsling i fire uker, den første i fullstendig isolasjon, de to første ukene med brev- og besøksforbud.

– Denne saken er hjerteskjærende for alle parter, også for politiet, sa politiinspektøren som innledet pressemøtet etter fengslingsmøtet.

Hun presiserte at politiet likevel må jobbe med integriteten på plass og følge rettsstatens prinsipper, slik at folk kan forklare seg fritt og upåvirket.

– Det ligger konkrete vurderinger av opplysninger bak siktelsen, påpekte politiinspektøren.

LES BREVET FRA FAMILIEN TIL 13-ÅRINGEN: «Hun var opprinnelig en munter og livsglad pike» 

Forsvareren intervjuet

Etter at selve fengslingsmøtet var over svarte forsvarer Aasmund Olav Sandland på spørsmål fra pressen.

– Hun er fra seg. Det er ekstremt å miste sitt eget barn, og det er veldig spesielt deretter å bli siktet i etterkant. Hun har gjort alt for å berge datteren, sa Sandland.

LES OGSÅ: Forsvarer: – 13-åringen gjemte seg på do i friminuttene 

Det kom frem at 13-åringen hadde spist noe på nyttårsaften, men at hun hadde spart litt mat.

Etter at hun kollapset utførte moren førstehjelp, men måtte forlate datteren for å få ambulansen frem til rett hytte. Da ambulansen kom frem var datteren død.

Da moren kom frem til det som skjedde da datteren døde i sin forklaring, brøt hun sammen og måtte forlate salen.

LES OGSÅ: FAU-leder: – Vil bidra til at alle som sliter, får støtten de trenger