Flertallet av kommunestyret i Asker har jobbet for å få på plass en realfagsungdomsskole i Asker.

En skole med vekt på realfagskompetanse mener vi er fremtidsrettet og viktig, og kompetansen vet vi er etterspurt av både elever i Askerskolen og av næringslivet.

Nå har Statsforvalteren konkludert, på vegne av regjeringen og nye lovkrav, at Asker ikke kan benytte seg av en privat aktør for å kjøpe denne typen tjeneste til våre elever.

Som kommune så må vi forholde oss til Statsforvalterens avgjørelse, selv om jeg synes dette er høyst beklagelig.

Senest i begynnelsen av februar i år var rektorene ved Universitetet i Oslo og NTNU, og administrerende direktør i NHO, ute med en artikkel hvor de etterlyste flere arbeidstagere med realfags- og teknologibakgrunn:

«NHOs siste Kompetansebarometer viser at 2 av 3 NHO-bedrifter har et udekket kompetansebehov, og mangelen på blant annet ingeniører og IKT-kompetanse er stor» (Khrono 5. februar).

De viser videre til at mangelen på realistkompetanse rett og slett vil kunne føre til en stopp for det grønne skiftet med lite industrisatsinger fremover, innenfor blant annet havvind, smarte energisystemer, bærekraftig transport og bygg og anlegg.

Som kommune så må vi forholde oss til Statsforvalterens avgjørelse, selv om jeg synes dette er høyst beklagelig.

I Norge har vi gjennom flere år sett at interessen for realfag synker blant elevene. Og mange av elevene mister interessen for realfag i overgangen til ungdomsskolen, noe som igjen vil kunne bety at de velger bort realfagsutdanning og karriere senere i livet.

Norges realfags ungdomsskole i Bærum er et populært skoletilbud som kan vise til gode resultater. Dette hadde vi ønske om å legge til rette for også i Asker, da vi vet flere av våre elever kunne tenke seg et slikt tilbud.

Men Statsforvalteren sier nei, og regjeringen gjør lite for å øke innsatsen når det kommer til realfag i skolen.

Norske elever på ungdomsskolen har 88 timer naturfag i året, sammenlignet med mellom 130 og 140 timer i andre nordiske land.

Høyre har i disse dager foreslått en ny realfagsstrategi hvor det blant annet må sees på å øke antall naturfagstimer på ungdomsskolen. Undervisningen må gjøres mer praktisk og variert, i tillegg til at flere lærere må få mulighet til å ta videreutdanning i dette faget.

Jeg håper at regjeringen vil imøtekomme forslaget til Høyre på Stortinget. Til det beste for vår ungdom og for fremtiden.

Og som lokalpolitiker, så håper jeg våre myndigheter også ser hvor viktig det er med reell innflytelse.

Det er avgjørende for lokaldemokratiet at politikerne og kommunene, sammen med våre innbyggere, fortsatt kan være med å påvirke og bestemme måten vi ønsker å løse kommunens oppgaver på.

Om lokaldemokratiet stopper dersom regjeringen er uenig i sak, blir det et stusslig lokaldemokrati.