Skip to main content

Fikk pris for restaurering av forfallen «bu»

Gudmundsenbua i Vollen sto til nedfalls, det meste var ferdig restaurert allerede i 2017.

Gudmundsenbua i Vollen sto til nedfalls, det meste var ferdig restaurert allerede i 2017.

Foto: Knut Førsund

Båtbyggerverkstedet Gudmundsenbua i Vollen var pill råttent. Arbeidet med restaureringen er blitt bok og eieren har fått pris. 

Kulturvernrådet i Akershus deler ut «Gjertrudprisen» for hver av det gamle fylkets tre regioner, Follo, Romerike og Asker og Bærum. For 2021 gikk den til Dag Juell Pettersen i Vollen i Asker. 

- Det er veldig fint å se hvordan den er blitt og at det blir satt pris på, sier Pettersen.

Han fikk satt i stand en bu etter husmannssønn og båtbygger Søren Gudmundsen som begynte sin virksomhet rundt 1870. 

 «Gudmundsenbua» er det eneste gjenværende verkstedet etter Vollens lange båtbyggertradisjon, som kan spores tilbake til 1840-tallet. Verkstedet hadde forfalt over tid da Pettersen overtok Vollen slipp etter sin far rundt 1990.

Gudmundsenbua fremstår som ny.

Gudmundsenbua fremstår som ny. 

Foto: KNUT FØRSUND

Både Pettersen og andre interessenter jobbet i flere år arbeidet for at verkstedet skulle bevares, men det ble ikke fart på sakene før Pettersen bestemte seg for at bygget skulle restaureres på sin opprinnelige plass og ivaretas som et autentisk historisk avtrykk. 

I 2017 ble bua gjenåpnet under stor festivitas, men først i år kom prisen. 

- Det er flott at en så viktig del av Vollens historie knyttet til båtbyggertradisjonen er blitt tatt hånd om. Den sto der til nedfalls og jeg trodde ikke det var mulig å redde den. Det var fantastisk hyggelig at Pettersen fikk pris. Det var vel fortjent, sier leder i Vollen vel, Knut Førsund.

Han har fotografert prosessen og gitt ut bok om prosjektet. 

Ordfører Lene Conradi gratulerte Dag Juell Pettersen da Gudmundsenbua ble gjenåpnet i 2017.

Ordfører Lene Conradi gratulerte Dag Juell Pettersen da Gudmundsenbua ble gjenåpnet i 2017.

Foto: EVA GROVEN

I dag foregår en stor bolig- og forretningsutbygging vegg i vegg på Vollen marina. Både Pettersen og Vollen historielag har vært opptatt av at verkstedets synlighet skal ivaretas. Det vil etter hvert bli satt opp en tavle ved Gudmundsenbua som viser historien og restaureringsprosessen, slik at Gudmundsens pionérvirksomhet blir synlig for allmennheten.

 Søren Gudmundsen selv solgte til Anker & Jensen i 1909 og døde i mars 1915.

- Det er både viktig og betimelig å løfte fram den eldste bygningen fra et miljø som i sin tid satte Vollen på verdenskartet, hva utvikling av konstruksjoner av moderne seilbåter angår, uttaler Harald Bøckman, leder i Vollen historielag. 

Christian Jensen, som Johan Anker drev sitt lystbåtverft sammen med, gikk i lære hos båtbygger og konstruktør Søren Gudmundsen i Vollen. Her er sistnevnte (til venstre) foran sitt verksted Gudmundsenbua.

Christian Jensen, som Johan Anker drev sitt lystbåtverft sammen med, gikk i lære hos båtbygger og konstruktør Søren Gudmundsen i Vollen. Her er sistnevnte (til venstre) foran sitt verksted Gudmundsenbua.  

Foto: PRIVAT

Det er beregnet at det i sin tid ble bygget over 400 lystbåter ved båtbyggeriene i Vollen, med Søren Gudmundsen som den absolutte pionéren og senere med Anker & Jensens båtbyggeri som videreutviklet driften. Nå er bua som ny og i aktivt bruk av Vollen slipp. Norsk kulturminnefond bevilget 550.000 kroner til tiltaket, Pettersen selv har brukt nesten to millioner kroner, i tillegg ble det lagt ned mye egeninnsats fra ansatte ved Vollen slipp.  

Gjertrudprisen som består av et diplom og 20.000 kroner, ble overrakt av leder for Kulturvernrådet i Akershus, Eva Marie Gran, under Vollen historielags årsmøte.

Det gamle båtbyggeriet Gudmundsenbua var i ferd med å falle sammen. Her i 2015 med leder i Asker og Bærum Historielag, Harald Bøckman (t.v.) og Knut Førsund i Vollen Vel.

Det gamle båtbyggeriet Gudmundsenbua var i ferd med å falle sammen. Her i 2015 med leder i Asker og Bærum Historielag, Harald Bøckman (t.v.) og Knut Førsund i Vollen Vel.

Foto: KARL BRAANAAS
Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.