Regjeringen har nylig publisert rapporten «Kommunen som innkjøper». Dette innebærer en gyllen mulighet for målrettet utvikling av Bærum.

Rapporten, som er utarbeidet av Oslo Economics for Kommunal- og distriktsdepartementet, slår fast at kommunene har større rom for å handle med lokale bedrifter enn tidligere antatt, uten å komme i konflikt med regelverket for offentlige anskaffelser. Det er gode nyheter!

Bærum kommune kjøper inn for 4 milliarder kroner per år, og aktiv bruk av den innkjøpsmakten dette gir, er et godt verktøy for videre utvikling av kommunen.

Ved å velge lokale leverandører kan Bærum oppnå blant annet kortreiste arbeidsplasser, økte skatteinntekter, mer bærekraftige løsninger, økt aktivitet i sin alminnelighet – og ikke minst: et enda mer robust næringsliv. Dette er bare noen av ringvirkningene.

Kommunen bør derfor videreutvikle en anskaffelsesstrategi som beskriver hva vi kan oppnå på ulike saksområder. Mulighetene er mange; jeg never to konkrete eksempler:

Ifølge regjeringen kan Norge komme til å mangle 90.000 fagarbeidere innen 2035. Ved bruk av innkjøpsmakt lokalt kan Bærum kommune stimulere til at det opprettes flere lærlingeplasser og å bidra til å heve yrkesfagenes status.

Dette vil bedre tilbudet til ungdomskullene våre og forebygge det mulige kompetanseproblemet som varsles av regjeringen, men også av de store næringsorganisasjonene.

Les også

Bærekraft og innkjøpsmakt i Viken

Det grønne skiftet forutsetter samspill mellom det offentlige og næringslivet, så innovasjonsevne og høy kompetanse, spesielt hos de største virksomhetene, trekker allerede samfunnet i en grønnere retning.

Målrettet bruk av innkjøpsmakten kan også stimulere de virksomhetene som ikke er kommet så langt i arbeidet med blant annet miljøstandarder, resirkulert emballasje, avfallshåndtering og kortreiste produkter.

Høyres ambisjon er at Bærum skal bli landets ledende kommune innen sirkulær økonomi.

Høyres ambisjon er at Bærum skal bli landets ledende kommune innen sirkulær økonomi, og vi har nå fått et nytt verktøy.

Aktivitet genererer som regel mer aktivitet, og ved å bli en aktør som i innkjøpssammenheng krever mer enn selve leveransen av varer og tjenester, vil Bærum kommune bli et sterkere nav i den lokale samfunnsutviklingen.

Jeg mener at bevisst bruk av innkjøpsfunksjonen vil sikre at kommunen utvikler seg i ønsket retning. Næringslivet får på sin side drahjelp både i markedet og i innovasjonsprosessene sine.

Det er ikke hver dag jeg siterer Senterpartiet, men her gjør jeg et unntak for kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik: «Det er viktig for kommunene at det finnes lokale butikker, håndverkere og andre tjenesteytere i kommunene. Derfor bør de bruke sin innkjøpsmakt til å styrke det lokale næringslivet og sikre lokale arbeidsplasser.»

Les også

Næringslivet forventer mer av Bærum kommune