EnergyNest på Billingstad lagrer varme og reduserer utslipp. Selskapet vil gjennom sitt prosjekt demonstrere lagring og gjenbruk av spillvarme med høy temperatur fra en gassturbin. Det vil øke energieffektiviteten på kraftverk og dermed redusere utslippet av klimagasser.

Lignende løsninger kan benyttes på overskudd av varme fra all type industri, og det termiske batteriet som bedriften demonstrerer kan integreres i andre typer termiske kraftverk.

– Støtten fra Horisont 2020 har en utløsende effekt for prosjektet som og vil bringe vår teknologi til full kommersiell status, samt tilrettelegge for utrulling av teknologien på det europeiske og senere globale markedet, sier CTO Christopher Greine i en pressemelding.

LES OGSÅ: Kontrakt på 13 millioner til Høvik-bedrift

EU-støtte

Støtten kommer fra SMB-instrumentet som er en del av European Innovation Council.

– Vi er svært fornøyd med resultatene av årets første søknadsrunde, sier Mona Skaret, Innovasjon Norges direktør for privat og offentlig innovasjon. Erfaringsmessig gjør vi det bedre og bedre utover året – vi håper på like gode resultater i år som i fjor. 

I fjor bevilget EU mer enn 316 millioner kroner til norske små og mellomstore bedrifter gjennom SMB-instrumentet alene. Det var ny rekord, og norske bedrifter hadde den høyeste suksessraten sammenliknet med andre land. EnergyNest og Planktonic var blant de 64 utvalgte av mer enn 1700 søkere.