Statens vegvesen har en fin database alle kan søke i:

https://trine.atlas.vegvesen.no/

Velger man her en tabell for Viken, Asker og tettsteder med aldersgruppe 0–17 år og kategori fotgjengere, syklister, «andre trafikanter» og «ukjent», så finner man følgende:

Tre siste år: 0 drepte, 0 hardt skadde, 7 stk lettere skadde.

Dette er det mest interessante å se på ettersom veien er blitt mer oversiktlig og har fått fin ny gangvei. Riktignok med kantstein på tvers av gangveien som gjør at elsparkesyklister kan foretrekke veibanen.

Tallene over er ikke bare Heggedal, men samlet sum for alle tettstedene i Asker.

Siste 21 år er det: 0 drepte, 9 hardt skadde, 39 lettere skadde fordelt på alle tettstedene i hele Asker.

Det er heller ikke mulig å vite hvor stor andel av ulykkene over som er fartsrelaterte. Å senke farten for å bøte på uoppmerksomhet, promillekjøring eller annet er for eksempel ganske virkningsløst.

I rushtiden går trafikken allerede i 40 km/t eller under.

Effekten er altså mest å begrense fart til 40 km/t utenom rushtiden, og da er det for det meste hundeluftere eller voksne å se (barna blir selvfølgelig kjørt til fritidsaktiviteter).

Hvorfor skal farten settes lavere enn 50 km/t når det ikke har vært noen dødsulykker for myke trafikanter siste 21 år – og de som ferdes utenfor rushtiden, formodentlig klarer å se seg for før de krysser veien?

Er det en kollektiv angst som bør behandles av lege/psykolog fremfor av Statens vegvesen?

Lokale lobbygrupper har kunnet jobbe opp mot politikere i årevis. Men hvor er stemmen til alle pendlerne som bruker veien?

Les også

Bånn gass for 40-sone