Skip to main content

Kutter mer i skolebibliotekene

Jeppe Jensen Dæhli og Yvonne Lee på Hundsund ungdomsskole blant bokhyllene som er plassert i skolens foajé og kantineområde.
Jeppe Jensen Dæhli og Yvonne Lee på Hundsund ungdomsskole blant bokhyllene som er plassert i skolens foajé og kantineområde.

Onsdag skal nye kutt i skolebibliotekene behandles i kommunestyret. Bærum biblioteks venner har skrevet brev til politikerne. 

Bærum har vedtatt å kutte 6 nye millioner i skolebibliotekbudsjettet, og har kuttet tilsvarende i 2021. Dette har skapt debatt i Budstikka – og skolene er i gang med å kutte. 

På Hundsund ungdomsskole er bøkene midlertidig flyttet ut i foajeen og biblioteket er gjort om til klasserom på grunn av plassmangel under pandemien. Etter nyttår er dette en av flere skoler uten skolebibliotekar. 

Yvonne Lee (14) fra Oksenøya opplever at de fleste elever tar med bok hjemmefra i stedet for å låne på skolen.

– Og det er ikke sånn at vi ikke har et bibliotek. Det er bedre å legge det i foajeen, enn å ikke ha et. Men mange synes ikke innholdet er godt nok. Som tillitsvalgt har jeg fått i oppgave å be om et bedre utvalg av bøker. Jeg tror også de fleste elevene savner biblioteket der det var før, sier Yvonne som er sikker på at færre barn og unge leser mindre på grunn av digitaliseringen:

– Et godt skolebibliotek kan bidra til at elevene leser mer, også etter skoletid. I hvert fall hvis lærerne motiverer til det.

Medelev og tillitsvalgt Jeppe Jensen Dæhli (15) fra Strand mener skolebiblioteket brukes lite:

– Jeg pleide å lese skjønnlitteratur oftere og mer på barneskolen, nå er det mest fag. Jeg skulle ønske vi i 10.-klasse kunne bruke mer tid på lesing og flette litteratur inn i skoledagen.

På Fornebu er det foreløpig ingen folkebibliotek elevene kan benytte. Både Yvonne og Jeppe drar til Sandvika eller Oslo om de vil oppsøke et bibliotek for å lese i fred og ro.

– Bryter loven

Som Budstikka har omtalt har Mølladammen, Hauger og Østerås ungdomsskoler ikke lenger skolebibliotekar. Bjørnegård har en person under skolebibliotekarutdannelse i 10 prosent stilling. Bærum biblioteks venner har skrevet brev til kommunestyrepolitikerne før møtet onsdag og viser til opplæringsloven. 

– Kuttene bryter med opplæringsloven §9-2 hvor det står «elevene skal ha tilgang til skolebibliotek». Og videre: «Skolen skal ha skolebibliotek med mindre tilgangen til skolebibliotek er sikret gjennom samarbeid med andre bibliotek. Bibliotek som ikke ligger i skolens lokaler, skal være tilgjengelig for elevene i skoletiden, slik at biblioteket kan brukes aktivt i opplæringen på skolen. Biblioteket skal være særskilt tilrettelagt for skolen.» 

Bærum biblioteks venner mener skolebibliotekarene er viktige når elevene skal navigere i en digitalisert hverdag, både når det gjelder kildekritikk og kildeforståelse. De ber politikerne «vurdere stemmegivningen nøye». 

– Det er ingen skam å snu, det er heller ikke en skam å utsette et vedtak som kan få alvorlige konsekvenser for våre barn – de som skal overta samfunnet etter oss, skriver de i brevet. 

Flyttes tilbake

Fungerende rektor Ingrid Sogn Iversen på Hundsund ungdomsskole forteller tirsdag at biblioteket flyttes tilbake:

 – Det er viktig for meg å understreke at skolen i høst har utnyttet hver kvadratmeter og rom for å gi hver klasse et eget rom og dermed ro til de psykososiale arbeidet. Høstens organisering har vært planlagt som en midlertidig modell. I inneværende uke skal biblioteket flytte tilbake til ordinære faste rammer og areal, noe vi alle ser frem til. 

Les flere artikler

Budstikka bryr seg om personvern og er ansvarlig for dine data. Dataene blir brukt til å forbedre og tilpasse tjenestene, tilbudene og annonsene våre.