I tiltalen mot de to litauiske mennene på 26 og 31 år er det listet opp 29 grove tyverier, de fleste dyre sykler, dekk og felger, foretatt mellom mars og september i fjor. I tillegg er det tatt med tiltalepunkter om heleri og for oppbevaring av en mindre mengde narkotika.

24. september i fjor ble de to pågrepet av politiet på Stabekk.

– De ble pågrepet etter noen dager der de ble observert og fulgt etter. Vi så aldri at de stjal fordi det er vanskelig å følge de så tett uten å avsløre seg, men anmeldelser og observasjoner i omgang med tyvgods gjorde at de ble pågrepet, opplyser politiførstebetjent i avsnittet for spesiell innsats i Oslo politidistrikt, Tonje Reiten.

De fleste av tyveriene er begått fra boder og garasjeanlegg midt på lyse dagen. Reiten forteller at de tiltalte blant annet brukte refleksvester da de stjal sykler for ikke å vekke oppmerksomhet.

Av de 29 tilfellene som er listet opp i tiltalen, er fem i Bærum og resten i Oslo. Rettssaken mot de to startet i Oslo tingrett tirsdag. Det er satt av tre dager til rettsforhandlingene som finner sted i Oslo tingrett.

Nedgang siden pågripelsene

Reiten forteller at noe av tyvgodset er funnet i to garasjer. Men det er fortsatt mye av det som er stjålet som ikke er kommet til rette.

– Det mangler mye tyvgods. Vi antar at store mengder av dette er solgt videre via utenlandske nettsteder. Det er der posten om heleri i tiltalen kommer inn fordi vi mener at flere av gjenstandene som er stjålet, er blitt tatt bilde av og deretter solgt i utlandet, sier politioverbetjenten.

Hun tror også at det er et stort mørketall i tillegg til de 29 tyveriene i tiltalen.

– De tiltalte står nok bak mange flere enn de som står i tiltalen. Vi har merket en nedgang i denne type tyverier etter at de ble pågrepet i høst, sier Reiten.

DYSTER UTVIKLING I FJOR: Antall sykkeltyverier mer enn doblet på ett år 

Bodde i Norge

Politioverbetjenten bekrefter at det blant annet var videobilder som gjorde at politiet kom på sporet av de to litauiske mennene. Begge to skal ha oppholdt seg i Norge over en lengre periode.

– Vi er litt spent på hvordan det at de har oppholdt seg i Norge over tid vil slå ut i dommen. Gjennom en årrekke har det vært straffeskjerpende å komme hit som utenlandsk vinningskriminell, stjele og deretter forlate landet. I dag ser vi at flere av disse slår seg til ro i Norge. Derfor blir det interessant å se hvor sterkt retten vurderer de tiltaltes tilknytning til Norge, sier Reiten.

Én av de tiltalte hadde bopel på Stabekk, mens den andre var registrert i Vestfold.

Den øvre strafferammen for de tiltalte, er seks års fengsel.

Reiten råder folk til å sikre eiendelene sine så godt det lar seg gjøre for å forebygge lignende tyveriraid fremover.

– Man må låse syklene sine med en god og solid lås i tillegg til å registrere rammenummeret før uhellet er ute. Det er også lov å være oppmerksom, og hvis man ser biler som er ukjente som frekventerer i garasjeanlegg, kan man gjerne notere seg registreringsnummeret. Skulle man bli utsatt for tyveri, er det viktig å anmelde raskt, påpeker politioverbetjenten.