Det er med stor sorg vi tenker på at Lillian Kristine Paulsen (født 25.09.1956) ikke lenger er en av våre mest stabile, og gode kolleger. Lillian døde 06. februar.

Lillian begynte på Bærum sykehus som barnepleier 17. juli 1996. Da hun begynte her var hun allerede en erfaren barnepleier etter å ha jobbet blant annet i Kristiansand og Hammerfest, og begynt hos oss med svært gode skussmål. Det skulle vise seg at Lillian ble en av våre mest engasjerte, faglig aktive og stabile barnepleiere på føde og barsel i nesten 27 år.

Lillian har alltid vært en som har satt pasientene først, og aller først det nyfødte barnet. Hun har snakket de minstes sak, og vært en utrolig viktig stemme for de nyfødtes beste. Lillian har holdt barnepleierfaget tydelig og vært en stor ressurs i avdelingen. Hun har hatt en utrolig innsikt i faget, og også utviklet seg og holdt seg faglig oppdatert i alle årene hun har jobbet hos oss. Lillian har også delt av sine kunnskaper med oss kolleger, og har alltid vært lett å be om hjelp og støtte. Lillan var dyktig, kunnskapsrik og bestemt. Med en genuin omsorg for alle, og spesielt de som trengte det mest. Aldri et vondt ord om en pasient som kunne være utfordrende, bare en forståelse for hva som kunne ligge bak. Alltid til å stole på – aldri sladder.

Lillian var veldig trygg og god i rollen som barnepleier – både på føde og barsel, og jordmødrene satt stor pris på hennes assistanse under fødsel med ro og trygghet i rommet. Vi kunne alltid stole på at det var orden når Lillian var med på fødselen. Faglig var Lillian alltid foroverlent og aktiv. Hun var en viktig pådriver i oppstarten av ammepoliklinikken på Bærum sykehus i begynnelsen av 2000-tallet, og driften av den i alle årene fremover. Den omsorgen og kunnskapen hun der har viet en rekke mødre og barn som har strevd med ammingen, er ganske sikkert opplevelser som er bevart i manges hjerter.

Lillian var helt til siste stund en som engasjerte seg i den viktige barnepleier-rollen, og hvordan vi også bør bevare den i fremtiden. Vi husker også Lillians engasjement for hvordan avdelingen vår kunne fungere best mulig. Gode forslag med logistikk og organisering av rom var også en av hennes styrker – og innspill til endring ble alltid gitt med et glimt i øyet.

Lillian hadde en stor styrke i kommunikasjon med kvinnene – familiene, spesielt der det kunne være en utfordring. Hun har alltid hatt en høy etisk standard og hun var trygg i faget sitt, og opptatt av at ting skulle være riktig, og at alle skulle behandles rettferdig og ordentlig. Lillian hadde alltid et smil på lur, men også ofte en kommentar som ble til en refleksjon. Hun var meget reflektert og med store kunnskaper.

På en føde- og barselavdeling kommer vi kolleger hverandre svært nær. Vi står i gleder og utfordringer, og bruker også selv fødeavdelingens tilbud – får barn og barnebarn «på jobben». Lillian trygg i rollen som veileder for kolleger som har fått barn – til stede ved utfordringer på en meget behagelig måte. Som en kollega beskriver: «Jeg lærte av henne, og nøt godt av omsorgen og kompetansen hennes som barselkvinne selv. Litt streng, og med et glimt i øyet».

Lillian har ofte vært en viktig støttespiller for kolleger som trenger «en støtte». Kolleger i sorg, kolleger med utfordringer i livet, har blitt sett og ivaretatt av Lillian med sitt varme vesen. Det er mange av oss som vil savne Lillians gode, varme klemmer.

Vi har mange gode minner om Lillian å tenke på, – alt hun har gjort for oss kolleger og ikke minst for mødre og barn på føde og barsel Bærum sykehus. Lillian var en flott kollega med et stort varmt hjerte som blir dypt savnet.

Kjersti Nordrum, Hilde Hanstad Dahl og alle kolleger på føde og barsel Bærum sykehus